search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


De eindstreep bereikt, het


Ook onze krant handig in uw brievenbus?


NEEM EEN ABONNEMENT VOOR SLECHTS € 38,- PER JAAR*


Mail uw gegevens naar off ice@scheepvaartkrant.nl of bel 010 413 77 69 * Binnen Nederland


Allround specialist in scheepselektrotechniek


Het team dat werkte aan de harmonisatie van binnenvaartonderwijs in Europa. 24/7 service Sisalstraat 9 8281 JJ Genemuiden


T: 038-385 7123 M: 06-5329 1879


TE KOOP: Kraanponton Navitas.


40 x 11,8 x 2,5 (l x b x h), bouwjaar 2013. Met woning, werkplaats, 2 generatorsets en verhaallieren. Met PLM kraan. Type 1227 Bj 2018. 12 ton tot 27 meter. Verhoogde cabine en diverse grijpers.


info@snijderscheepselektro.com www.snijderscheepselektro.com


ROTTERDAM En nu is het dan zover. Wat tien jaar geleden begonnen is met de oprich- ting van EDINNA is nu een stevig gebouw van European standards of qualification in inland waterway navigation, het Europese kwalificatiedossier voor de binnenvaart op operationeel en management niveau.


TRUUS DEN HARTOG


Inlichtingen: 0651 809092 of


info@overslagbedrijfspeksnijder.nl


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Op 30 januari is het laatste onderdeel op- geleverd van het competentie raamwerk binnenvaart in het mooie gebouw van het Scheepvaart en Transport College aan de Maas. Aan het EQF (European Qualification Framework) is vanaf september 2016 tot februari 2019 gewerkt met grote inzet door de STC Group, Maritieme Academie Harlingen, University of Zilina (Slowakije), CERONAV Constanta (Roemenië), University of Craiova (Roemenië) en het Schiffer-Berufskolleg Rhein (Duitsland). Het Train the Trainer project was de kers op de taart waarmee de implemen- tatie van de standaarden gerealiseerd gaat worden. Het gebouw staat er en nu moet het nog ingericht worden. Iedere staat (totaal vijf- tien leden) zal dat op haar eigen manier vorm gaan geven, maar de basis staat vast.


Innovatie Projectleider van het vervolgproject COMPETING, Timon Jongkind, gaf als eerste


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk Daphne Janssen T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Heere Heeresma Jr.


Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


het woord aan Renee Boelaars, directeur Innovatie & Onderwijsontwikkeling van de STC Group in Rotterdam. Boelaars noem- de robotisering, virtual reality, machine set- ups en het skills lab als voorbeelden hoe het onderwijs bezig is met vernieuwing. In het vervolgproject COMPETING is de STC Group leidend en het hart van de Europese binnenvaartscholen.


Helen van Willenswaard, binnenvaartonder- wijs deskundige bij de Maritieme Academie Harlingen, benaderde het mijlpunt weer op een andere manier met een interactieve pre- sentatie. Zijn de Europese kwalificaties het- zelfde in de betrokken landen? Nee dus, klikte 90 procent van de toehoorders aan. Is op com- petenties gebaseerde training beter dan de traditionele aanpak? Daarover was een kleine meerderheid van de aanwezigen in de zaal het eens. Kun je het vak alleen leren in praktijk? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Nu is ook de simulator een volwassen speler in de opleiding geworden. Er is een andere aanpak vereist van de docenten met op competenties gebaseerd onderwijs. Het leidt naar een ten- dens die in het gehele onderwijs gaande is: meer individueel gericht op de mogelijkheden van de student; meer theorie onderwijs thuis via internet of op school achter de laptop en visueel en praktijk gerichte training op school of aan boord.


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,–


West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42