search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


IJveer 63 vernoemd naar Eberhard van der Laan


23


De naam werd onthuld en het schip werd gedoopt door Femke van der Laan in het bijzijn van haar kinderen.


AMSTERDAM Het nieuwe IJveer 63 draagt de naam van de in 2017 overleden burgemees- ter Eberhard van der Laan. Niet eerder werd door GVB een vernoeming naar een persoon gebruikt voor het materieel dat door het be- drijf wordt ingezet. Femke van der Laan ont- hulde de naam op 28 januari en doopte het nieuwe IJveer.


GVB directeur Alexandra van Huffelen: “Eberhard van der Laan was een burgemees- ter die zich met hart en ziel heeſt ingezet voor Amsterdam. Een leider die spreekwoorde- lijke bruggen bouwde en oprecht de verbin- ding zocht – en legde – met Amsterdammers. Een man die ons zijn hartenwens naliet om lief te zijn voor elkaar en voor de stad. Een


verbinder in hart en nieren. Vanuit die gedach- te eren wij hem, mede op verzoek van heel veel Amsterdammers, met de vernoeming van een schip dat beide oevers van het IJ met el- kaar verbindt”.


Tijdens de eerste vaarten van het schip, dat op 29 januari officieel in gebruik werd genomen, ontvangen reizigers een ‘Eberhardje’ als klei- ne attentie waarbij symbolisch wordt stilge- staan bij deze bijzondere vernoeming ter na- gedachtenis van Eberhard van der Laan.


In een periode van ruim twee jaar is dit de vierde nieuwe aanwinst voor de vloot van GVB. In oktober 2016 werd IJveer 60 in ge- bruik genomen, in maart 2017 volgde IJver


61 en in augustus 2018 werd IJveer 62 in ge- bruik genomen. Met een lengte van 33,60 en een breedte van negen meter zijn deze sche- pen groter dan de eerdere modellen. Per vaart kunnen, afhankelijk van aantal (brom)fiet- sen en scooters dat meegaat, tot 310 mensen worden overgezet. Ook zijn de nieuwe sche- pen stiller en schoner, een grote wens van de stad Amsterdam en het GVB. De 60-serie vaart met een hybride aandrijving. Met een diesel- motor wordt een accupakket van 272 kWh op- geladen waarmee de veren elektrisch varen. De wens van het GVB is de schepen bij voort- gaande ontwikkeling van technologie ooit vol- ledig elektrisch, en daarmee uitstootvrij, te laten varen. Investeringen voor schepen met de grootte van dit nieuwe IJveer zijn daarvoor


zijn nu nog erg hoog. Het streven is de eerste veren in 2022 volledig uitstootvrij te hebben. Verdere uitbreiding van de vloot is nog niet besloten. Basis hiervoor is het reizigersver- loop in de komende periode die mede afhan- kelijk is van het gebruik van de in de zomer van 2018 in gebruik genomen nieuwe Noord- Zuid-metrolijn tussen Amsterdam-Noord en de Zuidas die met een tunnel onder het IJ door gaat.


Alle bijzonderheden over de bouw van het IJveer 63 en de specificaties van de gelever- de diensten en producten staan in de gede- tailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


HOLLAND SHIPYARDS • Hoofdaannemer


LEVERANCIERSLIJST AAN BOORD VAN IJVEER 63 DIJVLER MATERIAAL B.V.


HOOGENDOORN MARITIEME BETIMMERINGEN


• Complete betimmering incl. stuurhuis lessenaar HOLLAND SHIP ELECTRIC


• Ontwerp en levering van de elektrische installatie waaronder: » Lessenaar en schakelborden » Nautisch pakket » Verlichting » Oproepinstallatie


ALPHATRON MARINE B.V.


• 1x JMA-610 radar met onafhankelijke master/slave functie


• MFM-line • Alphachart • Radarlink • GPS-kompas • AIS


BLOKLAND NON FERRO B.V. • Warmtewisselaars


CORNET MARITIEME COATINGS BV


• Stralen, conserveren en aflakken DANFOSS B.V.


• 2 x 500kW VACON NXP Liquid Cooled DCGUARD™ voor ultieme DC-bus beveiliging


• 2x 250kW VACON NXP Liquid Cooled inverter voor aandrijving van voorstuwmotoren


• 4 x 133kW VACON NXA AFE Drives, generator rege- ling en omzetting AC naar DC


• 2 x 150kW VACON NXP Liquid Cooled DC/DC con- verter voor het laden en ontladen van de accupak- ketten


• 2 x 45kVA VACON NXP Liquid Cooled Drive met Microgrid functionaliteit


• 2 x 35kW VACON NXP Air Cooled Drive als Brake Chopper Unit


• 2 x 30kW VACON NXP Air Cooled Drive voor voor- stuwmotoren stuurinrichting


DBR GENERATORSETS De eerste reizigers aan boord van IJveer 63 Burgemeester Eberhard van der Laan ontvangen een ‘Eberhardje’.


• Koelwaterpompen • Algemene dienstpomp • Lenspomp • Vuile olie(tandwiel)pomp • Handvleugelpomp K-1


• Oliebadliertjes, Ankers en Ankerdraden DOLPOWER BV


• 4 stuks generatorsets á 165kVA bestaande uit: » John Deere motor, type 6068 » Stamford generator, type UCM27


ECONOSTO NEDERLAND BV


• Alle appendages en instrumentatie HOMA POMPEN B.V.


• Pompen HYBRID SHIP PROPULSION BV


• Ontwerp en levering van het hybride aan- drijfsysteem, waaronder:


• Permanent magneet motoren • Accu pakket • Frequentieregelaars • Microgrid


INSTALLATIEBEDRIJF HOKO


• Aanleg sanitaire installatie en aanleg CV installatie met warmteterugwinning


JPSURVEY B.V.


• Certificering RHIGO B.V.


• Ramen STAM CONSTRUCTIE


• RVS vuilwatertank • RVS drinkwatertank • RVS wandbeplating met zitting frames • RVS railingwerk • Alu luiken en deuren • Alu navigatiemast • Div alu en RVS werkzaamheden


WINDEX ENGINEERING B.V.


• HVAC installatie • Ventilatoren • RVS Klaproosters + druppelvangers


XEAMOS


• Uitlaatgasnabehandelingssysteem ZF MARINE KRIMPEN B.V.


• 2x ZF Well Mounted Azimuth Thruster (ZF AT 3111 WM-FP) including our Control System ThrusterCommand.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42