search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
904 | WEEK 06-07 6 FEBRUARI 2019


ELEKTRISCHE WATERTAXI


29 31


IJVEER EBERHARD 23


BOCHTAFSNIJDING EEN FEIT


GASOLIETANKCLEANING LEGT DE BASIS VOOR SCHOON VAREN


JEBA Maritiemservice 24/7 partner voor een schone brandstoſtank


JEBA Maritiemservice De Hucht 40 7041 JM ’s Heerenberg T : +31(0)6-4626 1657 E: info@jebamaritiemservice.nl I: www.jebamaritiemservice.nl


JEBA reinigt brandstoſtank


Jeffrey de Vries en Bas van Waardenburg.


‘S-HEERENBERG Met de specialisatie in het reinigen van gasolietanks presenteert Jeba Maritiemservice zich aan de binnenvaart. Met tankcleaning op iedere door de schipper gewenste locatie zorgt het bedrijf van Jeffrey de Vries en Bas van Waardenburg er voor dat brandstoſtanks worden gereinigd en de brandstof weer schoon wordt aangevuld tot het oude niveau.


Onder leiding van De Vries en Van Waarden- burg zorgt JEBA Maritiemservice er voor dat brandstoſtanks aan boord van schepen wor- den gereinigd.


Het bedrijf doet dit op locatie. “Wij hebben de materialen om aan boord, op iedere door de


schipper gewenste locatie, de reiniging van brandstoſtanks aan boord van schepen uit te voeren”, vertelt De Vries. Tanks voor de brandstof aan boord van sche- pen kennen soms een ernstige vervuiling waar- door ook de brandstof vervuild in de motor wordt ingespoten. Gevolg hiervan is dat er niet alleen vervuiling in de motor plaatsvindt maar ook dat de prestaties van de motor afnemen. “Om deze reden zullen wij ook altijd de brand- stof die voor reiniging door ons is opgeslagen, gefilterd, en dus gereinigd, terugbrengen in de tank. Als we het verschil van de brandstof voor- en na de filtering laten zien, wordt vaak pas echt zichtbaar hoe vervuilend een tank is die al enige tijd niet is gereinigd”, licht Van Waardenburg toe.


JEBA werd een jaar geleden opgericht en kent intussen een ruime klantenkring die gebruik maakt van de diensten van het bedrijf. “Primair richten wij ons nu op de gasolietankcleaning omdat daarin voor onze klanten nog veel te ver- dienen is, maar ook op het gebied van onder- houd of aanleg van technische installaties is het bedrijf thuis in de maritieme sector. Desgewenst wordt door hen advies gegeven voor de installa- tie van systemen waarmee de brandstof een rei- niging ondergaat voordat het wordt ingespoten in de motor. De combinatie met de door JEBA gereinigde tank maakt de inzet van zo’n sys- teem aan boord optimaal. “De terugverdientijd van de investering is altijd binnen een afzienba- re periode, zodat er snel kan worden terugver- diend”, stelt De Vries.


mvs Franca Met de reiniging van de gasolietank aan boord van mvs Franca loste ook de pro- blemen op voor Frank en Carmen, De Swart- Siemers VOF. “Wij hadden de laat- ste tijd na het bunkeren veel last van een stotterende motor. Ook wisselden we al veel vaker de gasolie filters. We bena- derden JEBA voor een afspraak om onze tank te reinigen in de hoop dat daar- mee ook de problemen zouden oplos- sen. We maakten een afspraak voor na kerst in Antwerpen. Normaal lossen we vaak thuis in Roermond, deze keer werd het onverwacht Antwerpen, de plaats moest daardoor worden gewijzigd voor de afspraak. Voor JEBA was dit geen pro- bleem. Blij met de flexibiliteit van het be- drijf werd de opdracht op afspraak 27 december in Antwerpen uitgevoerd. Het werk werd keurig op tijd aangevangen en was, sneller dan gepland, binnen an- derhalve dag afgerond. Super service, al- les netjes en schoon achtergelaten. Dat is precies wat we wilden. En sindsdien heb- ben we geen problemen meer gehad. Dus we zijn zeer tevreden”.


BOTENBOUWER


39


19


VOOR


NA


Tankreininging.


Gereinigde gasolie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42