This page contains a Flash digital edition of a book.
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op Scheepvaartkrant.nl/verspreiderslijst of download de e-paper


ANTWERPEN De schepen die mee gaan doen met het EU-Life project CLean INland SHipping (CLINSH) zijn bekend. Het project is bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. In september 2016 is dit van start gegaan.


871 | WEEK 44-45 01 NOVEMBER 2017


UITSTOOT SCHADELIJKE STOFFEN METEN VOOR MEER DUURZAAMHEID Deelnemers EU-project


belang aan van CLINSH bij de vergroening van de binnenvaartsector. Hij haalde aan dat de binnenvaart vuiler dreigde te worden dan de Euro 6 vrachtauto’s. “We moesten in actie komen”, hield de gedeputeerde zijn gehoor voor. Het sterke punt van dit project is, dat het gebaseerd is op ‘real life data’, meent Janssen en hij riep de deelnemers op ‘blijf dit goede werk doen’. Zowel Van Dessel als Janssen wezen ook op de milieuvriendelijke Waterbus, die in navolging van de regio Rotterdam-Dordrecht nu ook in Antwerpen de stad met de haven gaat verbinden.


GOEDE


SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT


CATERPILLAR REPARATIE, REVISIE, ONDERDELEN OF KEURING?


GJV Diesel Service is officieel Caterpillar Marine Service Provider. Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.


Bij ons kunt u ook terecht voor TAM inspecties of oliemonster controles. Door onze ervaring hebben wij ook veel kennis op het gebied van andere bekende hoofdmotoren, boegschroefmotoren en generatorsets.


Gert-Jan Vlot 06 51 78 52 77


Teus Hartog 06 30 68 91 88


Tijdens het ‘Start to measure’ evenement op 27 oktober in Antwerpen werd bekend gemaakt welke binnenvaartbedrijven bin- nenkort aan het project zullen deelnemen en welke duurzame technologieën op hun sche- pen zullen worden getest. De bijeenkomst diende ook om de voortgang van het project duidelijk te maken. Het streven is om zo snel mogelijk te starten met het meten van de invloed van uitstootverlagende technologie en alternatieve brandstoffen op het dagelijks leven.


‘Start to measure’ vond plaats in en bij het Antwerpse Havenhuis. Betrokkenen van CLINSH uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren aanwezig. Het programma werd geopend door gastheer Pieter Vandermeeren, technisch manager mi- lieu van het Havenbedrijf, gevolgd door een woord van welkom door Jan van Dessel, die havenschepen Marc Van Peel vertegenwoor- digde. Van Peel, die verhinderd was, is tevens voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen, dat een van de 17 CLINSH- partners is. Van Dessel benadrukte de sleutel- rol die de binnenvaart vervult om Europese bestemmingen te bereiken. Zij zorgt immers voor 37 procent van de aan- en afvoer van lading in de Antwerpse haven.


Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Schraven-1-8_C_Opmaak 1 17-05-16 15:41 Pagina 1


Daarna sprak Rik Janssen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van het CLINSH Steering Committee. De provincie Zuid-Holland is leidende partner en drijvende kracht achter het project. Janssen gaf het


Alain Devos, directeur Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) gaf in zijn toespraak de nauwe samenwerking met de binnenvaart en haar overkoepelende organisaties aan. Zo waren er gedurende het selectieproces regelmatig consultaties met de ESO en EBU. Toch constateerde hij fricties tussen de politiek en hetgeen in de praktijk mogelijk is. Het KBV wil de transitie versnel- len. Daarom kondigde Devos aan, dat zij een ‘greening consultant’ voor binnenvaartonder- nemers willen aanstellen. Het gezamenlijke Vlaamse project start in 2018 en duurt drie jaar. “Er is nog een vacature”, meldde de KBV- directeur met een glimlach.


Tot slot legde Guido de Wilt, senior be- leidsmedewerker Clean Air van het Directo- raat-Generaal Environment van de Europese Commissie in een geestdriſtige toespraak vanuit EU-perspectief, uit waarom CLINSH een supranationale samenwerking is. De vertegenwoordiger van het EU Life-program- ma benadrukte de inspirerende rol van de EU. De oprichting van de Clean Air Unit was volgens hem een grote noodzaak, omdat er op andere terreinen al veel maatregelen ten aanzien van luchtkwaliteit zijn genomen. De Wilt benadrukte dat CLINSH het grootste project in de 20-jarige geschiedenis van het EU Life-programma is. Niet alleen vanwege de grootste investering, maar het is ook uniek in de wijze waarop het technologie en luchtkwaliteit verbindt. “Wat is de toege- voegde waarde van de EU ?” vroeg De Wilt en gaf meteen zelf het antwoord: “Schepen


Reparatie en verkoop van roerpropellers en boegschroeven


Schottel, Rolls Royce - Aquamaster, ZF - HRP, Thrustmaster, Jastram, Wärtsilä - Lips e.d Tevens het adres voor:


Werk- en genieboten (7-18 m), veerponten, koppelpontons, navigatoren (nieuw en gebruikt), generatoren (6-1000 kVA),


hydraulische draadlieren (4-30 ton), diverse bouwmachines, motoren: Deutz, Caterpillar, Cummins e.d.


Schraven B.V. Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Looveer 4A, 6851 AJ HUISSEN-HOLLAND Tel. +31 (0)26-3252328 E-mail


: info@schravenbv.com Website : www.schravenbv.com Jan van Dessel, RJ, GdW en Alain De Vos geven het startsein


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk Daphne Janssen T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan deze krant wordt meegewerkt door: Maurits Bot Adriaan de Bot Arie Jonkman Lilian Kauwenberg David Korevaar Erik Pennekamp Lida Saaij Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland en België: € 33,50


West-Europa: € 73,50


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92