This page contains a Flash digital edition of a book.
871 | WEEK 44-45 01 NOVEMBER 2017


SIMWAVE TREKT AAT HOORN AAN


SUPPORTER VERVOER OVER WATER


BROEDPLAATS VOOR DIGITALISERING IN LOGISTIEK Innovatieplatform startport gaat in Duisburg van start


DÜSSELDORF Het havenbedrijf in Duisburg, duisport, opende op 23 oktober zijn eigen startup centrum in de oude binnenhaven in de binnenstad. Daarmee volgt de grootste binnenhaven van de wereld een trend. Na Rotterdam en Amsterdam is het de beurt aan Duisburg talenten aan te trekken die de digi- talisering van haven- en logistiekactiviteiten vooruit helpen.


23


NIEUW CONCEPT IN DE VAART


19 29 VERBETERDE VAARKAARTEN 34-37 25


In startport vinden jonge ondernemers een jaar lang gratis onderdak wanneer zij met een goed idee rond digitalisering en logistiek aan de slag willen. Ze krijgen coaching van geves- tigde bedrijven die samen met duisport, de haven dus, partners van het startup centrum zijn. Het chemiebedrijf Evonik en de metaal- handelaar Klöckner & Co hebben zich aange- sloten, evenals de Initiativkreis Ruhr, zelf een overkoepelende organisatie van 76 bedrijven die zich voor de economie en samenleving in het Roergebied sterk maakt. Wanneer het jaar voorbij is, hebben de partners als eerste het recht om in de startups te investeren. Het startup programma wordt verder begeleid door Deutsche Bank, het adviesbureau Roland Berger, twee universiteiten en een Fraunhofer onderzoeksinstituut. Zij verzorgen inhoudelij- ke workshops om de aspirant ondernemers fit te maken voor het bedrijfsleven en de nodige speciale technieken. De bedoeling is dat de jonge ondernemers elkaar en door de uitwis- seling met ervaren krachten inspireren en zo innovatieve ideeën weten te realiseren.


Havendirecteur Erich Staake toonde zich ver- heugd over de jongste dochter in zijn bedrijf en onderstreepte bij de opening de noodzaak voor dit initiatief: “Juist de logistieksector heeſt frisse ideeën en nieuwe impulsen nodig”. De partners hebben samen 500.000 euro in het project gestopt.


Erich Staake, bestuursvoorzitter Duisburger Hafen AG, en de minister voor economie en digitalisering van Noordrijn-Westfalen, Andreas Pinkwart onthullen samen het logo van startport GmbH.


De locatie van startport is typisch voor de sector: een oud bakstenen industriegebouw uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. De Werhahn-Mühle, ooit een graanpakhuis met molen, is in de 2000-er jaren omgebouwd tot een kantoren- en gastronomiecentrum. Het ligt idyllisch aan een havenbekken van de vroegere binnenhaven. Op de vijfde verdie- ping staat het startup centrum 670 vierkante meter ter beschikking, in frisse wit-roze tinten geschilderd, een kickertafel in de ingang en,


belangrijker, uitgerust met een 50 megabit per seconde synchroon glasvezelaansluiting.


Ook buitenlandse startups welkom De eerste klant is al binnen. Onderzoekers van de universiteit Wuppertal proberen nu zelf- standig hun soſtware voor het management van containerkranen en -terminals in een winstgevend bedrijf om te zetten. Peter Trapp, de bedrijfsleider van startport GmbH, legt uit dat deze broedplaats zich specialiseert op


Foto duisport/krischerfotografie


digitalisering in de logistieksector. “We had- den een kandidaatbedrijf dat in de medische sector actief is, maar die hebben we moeten afslaan”. Op de vraag of ook buitenlandse startups in Duisburg onderdak kunnen vinden reageert Trapp enthousiast: “Daar zijn we juist heel erg in geïnteresseerd”. Logistik 4.0, zoals in Duitsland het digitaliseringoffensief wordt genoemd (de vierde revolutie), is immers grenzenloos. Voor meer informatie zie www.startport.net


Onderzoek naar nieuw bunkerstation voor schone brandstoffen in Dordrecht


DORDRECHT Het Havenbedrijf Rotterdam wil een nieuw multifuel bunkerstation voor het tanken van LNG en andere schonere brand- stoffen bouwen op Krabbegors / Duivelsei- land in Dordrecht Inland Seaport. Samen met Pitpoint.LNG gaat het Havenbedrijf nu onderzoeken of het mogelijk is dat voor elkaar te krijgen.


Het multifuel bunkerstation moet op het Duivelseiland komen, op de splitsing van de Oude Maas, Dordtse Kil en de Beneden Merwede. De komende tijd gaan Pitpoint.LNG en het Havenbedrijf in gesprek met potenti- ele afnemers, partners en leveranciers om te kijken hoe vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Of het nu waterstof, elektrisch, biodiesel, LNG/CNG is, centraal in het onderzoek staat dat alle brandstoffen van het multifuel bunkerstation


minder vervuilende emissies moeten uitsto- ten dan de traditionele brandstoffen.


“Het realiseren van een dergelijk multifuel bunkerstation maakt deel uit van PitPoint. LNG’s strategie om een Europese LNG-tankin- frastructuur te ontwikkelen. Wij kijken uit om samen met het Havenbedrijf Rotterdam ver- der te werken aan dit project en hiermee bij te dragen aan schoner vervoer,” zegt Jan Willem Drijver, managing director van PitPoint.LNG.


“De vestiging van een multifuel bunkerstation past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Zo stimuleren we de vervan- ging van stookolie door LNG als brandstof voor de scheepvaart”, zegt Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92