search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
75 check


Dit doen we voor jou


Wanneer je als gevolg van een militaire uitzending (blij- vend) zorg nodig hebt, is het Veteranenloket er voor jou en je thuisfront. Je krijgt via het loket toegang tot zorg, beginnend met een adviesgesprek tot aan specialistische behandelingen. Staat het antwoord op je vraag hier niet, neem dan contact op met het Veteranenloket.


2 Keuze? 1 Hulp


Ik wil hulp van het Veteranenloket, hoe gaat dat in z’n werk? Je kunt het Veteranenloket bellen: (088) 334 00 00 of mailen: info@ veteranenloket.nl. Je krijgt dan informatie of – bij een hulpvraag – je wordt in contact gebracht met een zorgcoördinator. Afhankelijk van je vraag en situatie word je verwezen naar een maatschap- pelijke werker van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en start indien nodig een zorgtraject.


Kan ik zelf kiezen of ik door Defensie of een civiele instantie geholpen wordt? Ja, als postactieve veteraan kun je kiezen of je door een militaire of een civiele LZV-organisatie behandeld wordt. Ben je veteraan in werkelijke dienst, dan behoor je gebruik te maken van de militaire genees- kundige zorg. Je wordt dan via het Veteranenloket doorverwezen naar de zorgcoördinatoren (of caseco- ordinator) binnen de operationele commando’s.


Nummer 01, januari 2020, jaargang 21


Checkpoint is een uitgave van het Veteraneninstituut en verschijnt acht keer per jaar. Oplage: 105.000. Houders van de Veteranenpas ontvangen Checkpoint gratis. Militairen in dienst in bezit van een Veteranenpas krijgen automatisch een digitaal abonnement op Checkpoint. Anderen kunnen een jaarabonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl. Een jaarabonnement kost € 18,50 (NL), € 23,50 (BEL), € 28,50 (EUR), € 32,50 (overige landen).


VRAGEN EN MUTATIES Veteranenloket Postbus 125 3940 AC Doorn Telefoon: 088 334 00 00 E-mail: info@veteranenloket.nl


Vergeet niet uw post te frankeren.


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, 088 334 00 50


REDACTIEADRES Redactie Checkpoint Postbus 862 1180 AW Amstelveen E-mail: checkpoint@mpg.today


REDACTIE Redactie Veteraneninstituut: Gielt Algra, Martin Elands, Susan Meenhuis, Nelleke Rienstra Redactie MPG.: Brigitte Donders, Lize Leichel, Daniëlle Levendig, Eline Lubberts


Hoofdredacteur: Annemiek Sinnige Artdirector: Martijn de Kruijf Vormgeving: Jennifer van Heumen Projectmanager: Esther Joosse Productiecoördinator: Frank van der Kolk


Aan dit nummer werkten verder mee: Jan Bos, Barry Hofstede, Bram de Graaf Else de Jonge, Iris Koomen, Johan Kroes (tekst). Angeniet Berkers, Niels Blekemolen, Esther Cappon, Janine Bekker, Tobias Dahmen, Vincent van den Hoogen, Adrie Mouthaan, Chantal Spieard, Paul Tolenaar, Jip van den Toorn, Gerard Wessel, Mark van der Zouw (beeld).


LITHOGRAFIE Grafimedia Amsterdam


DRUK Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, Baarle-Nassau


3 Kosten?


Wie betaalt de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)? De hulp- en zorgverlening door zorginstellingen van het LZV wordt door zowel Defensie als ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd.


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor houders van een Veteranenpas: Stichting Onbekende Helden. E-mail: info@onbekendehelden.nl, www.veteranenpasvoordeel.nl.


© MPG. Amstelveen / Veteraneninstituut Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


Checkpoint 02 wordt tussen 10 en 14 maart 2020 bezorgd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76