search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Korte berichten w in ’t kort Voor u geselecteerd Tekst Jan Bos


Prinses Mabel over vrijheid en vrede


In het kader van 75 jaar vrijheid hebben al tal van activiteiten plaats- gevonden. Op uitnodiging van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft prinses Mabel op 9 november een voordracht verzorgd ter inspiratie voor de komende herdenkingen. Onder de titel Verhalen om nooit te vergeten verhaalde de prinses over haar eigen ervaringen met begrippen als vrede, vrijheid, democratie en mensenrechten, waarbij ze een brug sloeg naar gebeurtenissen in de huidige tijd. ‘Waar ik het meest van overtuigd ben,’ besloot prinses Mabel haar rede, ‘is dat vrijheid niet gebouwd wordt op mooie grote woorden, maar op kleine concrete daden.’


Bronzen schild voor jarige EOD


Driekwart eeuw al zorgt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie voor een veiliger leefomgeving. Medewerkers van de dienst lopen dagelijks grote risico’s, dus een eerbetoon achtte Defensie bij dit jubileum op zijn plaats. Op 7 november ontving de dienst uit handen van commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen het Bronzen Schild. Deze onderscheiding geldt als de hoogste groepswaardering binnen de landmacht en wordt bij hoge uitzondering toegekend.


Een krans voor ieder graf


Op Begraafplaats Margraten is 1 december een nieuwe traditie gestart. Voortaan wordt jaarlijks bij elk van de 8301 graven een krans gelegd. De kransen worden speciaal overgevlogen uit Amerika, waar het al langer gebruik is om in december oorlogsgraven te eren met een Wreath, een krans van sparrentakken. Vierhonderd vrijwilligers legden bij elk graf een krans.


39


Bevrijdingsmonument


eert veteranen Acht V’s zijn erin terug te vinden: die van vrede, verzet, vrijheid, verant- woordelijkheid, verdraag- zaamheid, verbonden- heid, vaderland en – last but not least – veteranen. Deze woorden prijken op drie identieke bevrijdings-


monumenten die op 2 november in de dorps- kernen ’s Gravenmoer, Dongen en Klein-Dongen- Vaart zijn onthuld. Ook oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm was aanwezig.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76