search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
60 doorn Centraal De vereniging FOVAM


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


ties die zich bezighouden met het veteranenbeleid, dan wel het beleid t.a.v. oud-militairen in Nederland. De FOVAM is aangesloten bij het Veteranen Platform (VP) en het Veteranen en Postactieven Overleg CZSK (VEPAC). Ze nemen deel aan herdenkingen namens de aange- sloten organisaties, nemen deel aan tentoonstellingen en andere evenementen op maritiem en/of militair gebied, wisselen kennis uit tussen de leden en bemiddelen bij of organiseren evenementen, bijeen- komsten en reünies voor de leden van aangesloten organisaties.


Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel


Bestaat sinds ... 1 februari 2003. De federatie is opgericht naar aanleiding van de wens van de voormalige Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, om de vele verenigingen en commissies gere- lateerd aan de Koninklijke Marine onder één paraplu te brengen. De federatie vertegenwoordigt 15 ver- enigingen en reüniecommissies i.c. de onderafdelingen van de FOVAM. De FOVAM heeft als doel de goede samenwerking te bevorderen tussen de aangesloten organisaties. Het behartigt de belangen van de aangesloten organisaties bij instan-


Bijzonder omdat ... de FOVAM een federatie is met als basis de Koninklijke Marine. De leden beschikken over een eigen identiteit, maar we trekken geza- menlijk op en ondersteunen elkaar.


Jaarlijks hoogtepunt ... is voor de onderafdelingen de jaarlijkse reünie. Voor de FOVAM betekent de deelname aan de Nederlandse Veteranendag een hoogtepunt.


Te herkennen aan ... de uiteraard onmiskenbare marinehumor. De onderafdelingen zijn door hun eigen identiteit te herkennen aan hun tenue.


Ondertussen in … Loosdrecht


Het Veteraneninstituut bedankte zaterdag 30 november zijn vrijwilligers voor hun inzet. Bijna honderd aanwezigen genoten van een gezellige middag in Loosdrecht. Hr-adviseur Lucien van Groenestijn was erbij: ‘In 2010 zijn we begonnen met een handjevol vrijwilligers, die ons hielpen met voorlichting geven. Met de huidige club van ruim 450 vrijwilligers kunnen we veel en veel meer en echt verschil maken. We geven gastlessen, voorlichting op diverse bijeen- komsten voor veteranen en hun thuisfront. We tonen begrip voor alle veteranen met hun eigen verhaal, daar draait het om. En op die manier voegen we een stukje zingeving toe. Ik vind het mooi dat we dat kunnen doorgeven aan andere organisaties.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76