search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
66 brieven


Deel uw mening in de brievenrubriek. Mail de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. brieven. Of stuur uw brief naar Checkpoint, rubriek brieven, Postbus 862, 1180 AW, Amstelveen. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.


Onze jongens op Java (1)


Na het zien van deze documentaire komen er bij mij gebeurtenissen naar boven die mijn leven beïnvloed hebben. Als pelotonscommandant bij 3-12 R.I. heb ik gediend in West-Java bij de toen nog C Divisie ‘7 December’. In de drie jaren overzee zijn drie van mijn man- nen gesneuveld, raakten er vijf gewond en zelf had ik een schampschot. Dat blijft je je hele leven beïnvloeden. Ik ben dan ook als voorzitter van VOMI Zuid-Holland betrokken geweest bij de realisatie van meer dan vijftig Indiëmonumenten. Oktober 1950 ontving ik een brief van de gemeente Amsterdam, getekend door de burgemeester: ‘Van de Minister van Oorlog mocht ik dezer dagen bericht ontvangen, dat aan U, ingevolge het Koninklijk Besluit van 2 December 1947, Nr. 4 het Ereteken voor Orde en Vrede is toegekend. De Minister heeft mij gevraagd voor de uitreiking daar- van te willen doen zorgen. In verband hiermede heb ik een hoofdambtenaar der gemeente opgedragen U deze Koninklijke onderscheiding namens mij persoonlijk uit te reiken en wel op 11 October a.s., des voormiddags te 10 uur, op het bureau van de Chef der Afdeling Militaire Zaken, Singel 423, alhier.’ Ik wist dat in vele gemeenten er een mooie ceremonie aan te pas kwam bij de uitreiking van deze onderscheiding. De bij deze onderscheiding behorende baton hadden de militairen in Indië al eerder opgespeld gekregen. Opgetogen en vol verwachting vervoegde ik mij op het aangegeven adres, meldde me aan


een balie, waar achter een loket een ambtenaar zat. Ik toonde hem de brief van de burgemeester en tot mijn ver- bazing schoof hij mij een enveloppe toe waarin de onderscheiding zat. Met een ‘goedemorgen mijnheer’ kon ik weer vertrekken en verder gaan met mijn studie tot scheepsbouwkundige. Een grove belediging, die ik nimmer ben vergeten en weer extra boven- kwam bij het zien van de beelden op televisie. G. DE JONG Res.Kap der Grenadiers b.d. Oud-pelotonscommandant 3-12 R.I.


Onze jongens op Java (3)


Onze jongens op Java (2)


De afl everingen hebben mij geschokt. Met name hoe een veteraan in detail vertelt wat er met je gebeurde als je in handen van de tegenstanders viel. Er is door de heer Verbraak op geen enkele manier rekening gehouden met de gevoelens van nabestaanden. Ik was gelegerd in Pengalengang (december 1949) en werkzaam op het eskadronbureau. Het net gearriveerde 43 ZVE werd ook bij ons gelegerd. Een van de nieuwelingen, een luitenant, ging aan de wandel. Na een zoektocht werd hij – afgrijselijk verminkt – terug- gevonden. Een aantal jaren later tijdens een gezamenlijke reünie kwam de broer van deze luitenant met de vraag wat er precies gebeurd was. We hebben hem alleen verteld dat hij vermoord was. Als deze broer nog leeft, weet hij nu alle details. FER WAALEWIJN


Via deze weg wil ik alle veteranen bedanken die hebben deelgenomen aan de documentaire Onze jongens op Java. Samen met mijn vrouw heb ik elke afl evering met veel interesse gekeken. Ik ben deze heren ontzettend dankbaar dat ze deze verhalen met Nederland wilden delen. Dit is zo’n belangrijk hoofdstuk in de Nederlandse krijgsmachthistorie, dat ik blij en trots ben dat deze verhalen voor eeuwig zijn vastgelegd, zeker omdat het gaat om de ervaring van de ‘gewone man’ en niet vanuit politiek oogpunt. Voor mij persoonlijk is dit extra bijzon- der. Mijn opa heeft vier jaar gediend in Indië maar ik heb deze beste man nooit in persoon gekend. Ik heb wel eens wat verhalen opgevangen die mijn moeder wist te vertellen en heb dit met veel interesse aangehoord. Helaas kon mijn moeder ook niet veel meer vertellen omdat, net zoals deze heren in de docu- mentaire aangeven, er thuis nooit over werd gesproken. Nadat ik zelf twee keer naar Afghanistan ben uitgezonden, is mijn interesse in mijn opa en zijn Indië- ervaring alleen maar groter geworden, maar de kans op eerlijke en duidelijke informatie wordt alleen maar kleiner. De uitspraken die de heren maakten omtrent de kameraadschap, de emoties en nog veel andere kleine dingen kwamen mij als veteraan zo bekend voor. Zo zie je dat ongeacht leeftijd, uit- zending en afkomst, wij als veteranen een bijzonder ‘ras’ zijn. Het kwam voor mij over als ongefi lterde televisie met gemeende emoties. Duidelijk af en toe een andere gevoel en/of idee over be- paalde zaken en mooi dat het zo werd getoond. Op het einde van de laatste afl evering, toen de conclusie kwam dat er nog zo weinig mannen van toen over zijn en dat het boek aan het sluiten is, kreeg ik toch wel kippenvel, vandaar dat ik besloot deze dankbetuiging op te stellen. Heren, nogmaals vanuit de grond van mijn jonge veteranenhart: bedankt! ERIK RUTTEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76