search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Fusie


59


Wat is er gebeurd na de evaluatie? ‘Uit de hoofdaanbeveling voor een nieuwe bestuurs- en organisatievorm (governance) volgde een presentatie aan de minister. Zij was het eens met de gepresenteerde uitgangspunten en het geadviseerde scenario. Vervolgens is met alle betrokken partijen besproken hoe het verder moest. Op 5 februari 2019 kreeg ik van de minister de offi - ciële opdracht om het fusieproces, de governance, te starten. Toen hebben we een team samengesteld met alle direc- teuren van de betrokken organisaties en een aantal specialisten. Samen heb- ben we een plan van aanpak opgesteld en hebben we ons best gedaan om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Gelukkig onderschreven de zes partijen het belang van samengaan en hebben ze aangegeven zich in te blijven zetten om de fusie tot een succes te maken. Dat was belangrijk omdat de zes orga- nisaties een verschillende achtergrond hebben. De een richt zich puur op de zorg en de ander verleent ook diensten aan andere geüniformeerden, zoals de politie. Het Veteraneninstituut daarentegen heeft een brede dienstver- lenende rol, een onderzoeksfunctie en organiseert activiteiten voor veteranen. Stichting Nederlandse Veteranendag is gericht op het stimuleren van waarde- ring voor veteranen in de samenleving. Ondanks hun verschillen hebben al deze partijen een intentieverklaring getekend, samen op weg naar één orga- nisatie voor veteranen.’


Wat gebeurt er nu? ‘We zijn nu bezig met het formuleren van de missie, visie en strategie van de nieuwe organisatie. Verder brengen we alle interne processen in kaart om van daaruit de nieuwe organisatie te kunnen bouwen. Dat geheel wordt aangestuurd door een projectorgani- satie met daarin de zes directeuren van de organisaties. Duidelijk is dat de nieuwe organisatie een stichting wordt en in Doorn komt. Verder is uitermate belangrijk dat alle werkzaamheden van de bestaande organisaties en de dienst- verlening aan de veteranen onverkort doorgaan tijdens het proces. Want voor hen doen we het: de veteranen.’


Fusiepartijen


De partijen die samengaan zijn Stichting het Veteraneninstituut, de Stichting Nederlandse Veteranendag, Stichting de Basis, het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), de zorgcoördinatie APG en de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform. In totaal betreft het ruim 200 medewerkers. Het Nationaal Comité Veteranendag blijft bestaan en blijft verantwoordelijk voor de organisatie van de Nederlandse Veteranendag, waarvoor het vanaf de fusie gebruikmaakt van de diensten en middelen van de nieuwe uitvoerende organisatie.


Projectleider


Kolonel en veteraan Richard Boskeljon (1998 Bosnië, 2010 Afghanistan) is projectleider van het fusieproces. Hij legt voor dit project rechtstreeks verantwoor- ding af aan de minister van Defensie. Boskeljon werkt sinds 1989 bij de Koninklijke Luchtmacht en was hiervoor afdelingshoofd bij de hoofddirectie Personeel. Eerder was hij een aantal jaren secretaris van het Nationaal Comité Veteranendag.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76