search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NIMH gedenkt 75 jaar vrijheidLorem


23


HISTORISCHE FOTO


IN 2019 EN 2020 VOLGT HET NIMH DE


OPMARS VAN DE GEALLIEERDEN


HET DAGBOEK


‘1 januari 1945. We staan nu aan het begin van een nieuw jaar. Laten we hopen dat het beter wordt als het vorige is geweest. Het nieuwe jaar ziet er echter somber uit. (…) Difterithus en andere besmettelijke ziekten vieren hoogtij. (…) Af en toe zie je levende geraamten van lichamen langs de weg zo slecht zien de mensen eruit. Voorwaar de invasie der Engelsen heeft een naamloze ellende en hongersnood over Nederland gebracht.’


Zeemijnen in Westerschelde


Op 23 januari 1945 wierp een groep Ju 88-bommenwerpers van de Luftwaffe tientallen zeemijnen af in de monding van de Westerschelde. Het was een van de laatste, vergeefse Duitse pogingen het kort daarvoor op gang gekomen geallieerde scheepvaartverkeer naar het strategisch belangrijke Antwerpen te ontregelen.


Uit het dagboek van Johannes Brugman


Kerstmis ver van huis


Meer weten?


Een kat-en-muisspel in de Biesbosch Zowel militairen als burgers staken in de winter van 1944–1945 de grens over van bezet naar bevrijd gebied, zonder in Duitse handen te vallen.


Filmblik Bekijk indrukwekkende historische fi lmbeelden van stoottroepen die rond december 1944 en januari 1945 in Zuid- Nederland krijgsgevangenen bewaken en oefeningen uitvoeren.


Westkämpfer! Das habt Ihr geschaff t! Zo luidde de kop van een Duits pamfl et dat in januari 1945


de Duitse troepen prees voor hun inzet, een in het oog springend voorbeeld van psychologische oorlogsvoering.


Burgergeïnterneerden en buitenkampers Vele Europeanen waren gedurende de oorlogsjaren in Japanse burgerkampen geïnterneerd. Zij die de dans ontsprongen, werden geconfronteerd met een beleid van verpaupering.


Interactieve kaart Verschillende luchtlandingsdivisies, een oprukkend landleger, toesnellende Duitse eenheden; houd overzicht van de belangrijkste troepenbewegingen via de interactieve kaart.


Kijk, luister en lees meer op www.75jaarvrij.nl.


In het bevrijde zuiden van het land vierden duizenden geallieerde mili- tairen in december 1944 een Kerstmis ver van huis en familie. Toch maakten zij er het beste van, onder andere door elkaar en hun naasten kerstkaarten te sturen zoals dit exemplaar.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76