search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Overleden


in een vertrouwde omgeving. Alle coaches zijn veteraan of zeer ervaren in het coachen van veteranen. Er wordt helder gecommuniceerd en er wordt ruimte gegeven aan de vetera- nen om te reflecteren en vooral zichzelf te zijn. Met als doel dat iedereen met meer rust in het hoofd huiswaarts keert. Ga naar www.2canrule.nl/coaching voor het hele programma en meer informatie.


71e bataljon Zeeland REÜNIE


Op 7 april 2020 is in Bevrijdingsmuse- um Zeeland te Nieuwdorp de 71e reünie van BATALJON ZEELAND (14 R.I.). Dit bataljon bestond uit mannen van de bevrijde Zeeuwse eilanden die zich aanmeldden om de rest van Nederland te helpen bevrijden. Ze tekenden een contract, kregen een training en uit- rusting, en waren blij dat ze nu eindelijk (bovengronds) iets aan de onderdruk- king konden doen. In 1945 werden deze oorlogsvrijwilligers echter uitgezonden naar Nederlands-Indië om het land van de Japanners te bevrijden. Ze kwamen terecht in Malakka en werden naar Batavia gebracht en trokken naar Java en Sumatra. Voor meer informatie en aanmelden kan men mailen naar info@bmzeeland.nl. Bellen kan ook: (0113) 67 14 75.


Hulphonden GEZOCHT


Broers Sprenkels


en Lossie GEZOCHT


Ik zoek informatie over mijn twee ooms: Carolus Eduardus (Karel) Sprenkels (1917), Lambertus Franciscus (Bob) Sprenkels (1919) en over mijn vader: Johannes Hendricus (Jan) Lossie (1927). Karel was sergeant capitulant, zijn functie was instructeur. Bob zou tolk voor de geallieerden (Engelsen) ge- weest zijn. Hij stond klaar om uitgezon- den te worden naar Indië, maar heeft vlak voor zijn vertrek een motorongeluk gehad. Jan, heeft gevaren, maar het is onduidelijk of dit bij de marine of de koopvaart was. Wie kan mij meer vertellen over deze mannen? Alle informatie is welkom. Ook wil ik graag weten wat er ge- beurde met de militairen die al voor de inval in dienst waren: werden ze naar huis gestuurd, was er vervangende dienst, werden ze na de oorlog opnieuw opgeroepen? Informatie graag naar afml500901305@gmail.com.


Samen met Stichting Hulphond Neder- land is de Faculteit Diergeneeskun- de (Universiteit Utrecht) bezig met een onderzoek naar het effect van hulphonden voor veteranen met PTSS. Voor dit onderzoek zijn wij nog op zoek naar deelnemers voor twee van de on- derzoeksgroepen, namelijk: veteranen zonder PTSS (bij voorkeur werkzaam of woonachtig in de omgeving van Utrecht) die willen dienen als controle- groep voor het onderzoek en veteranen met PTSS die in het bezit zijn van een huishond. Deelname betekent dat een onderzoeker twee keer langs komt. Ook moeten er metingen gedaan wor- den: vragenlijsten invullen, speeksel- monsters zelf afnemen en twee dagen een horloge dragen om de activiteit bijhoudt. Geïnteresseerden kunnen een bericht sturen naar hulphonden- onderzoek@oulook.com. U krijgt dan verdere informatie toegestuurd over het onderzoek.


Rudolf Koning ✝ 24 OKTOBER 2019


De heer Koning was dienstplichtig soldaat (5-ER I) van 1947 tot en met 1950 en diende op Celebes, Java, Padang en Sumatra.


Marja Dekker ✝ 17 NOVEMBER 2019


Mevrouw Dekker was marva van het eerste uur en draagster van het Ereteken voor Orde en Vrede.


Jacob Weeda ✝ 17 NOVEMBER 2019


De heer Weeda heeft als oor- logsvrijwilliger gediend op Java bij 1-12RI. In 1946 is hij vertrokken met ss. Nieuw Amsterdam uit Southampton. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, 1947 en 1948.


Kees van den Broek ✝ 2 DECEMBER 2019


De heer Van den Broek diende in de infanteriecompagnie 1, batal- jon 5, regiment 10 (1-5-10RI) en was medeoprichter en bestuurder van stichting Karya Murni, een stichting ter ondersteuning van het gelijknamige blinden- en doveninstituut op Sumatra.


Tom Dijkstra ✝ 8 DECEMBER 2019


De heer Dijkstra overleed op 94-jarige leeftijd. Hij diende in Nederlands-Indië van 1946 t/m 1949. Hij was bij de 7 December Divisie 3-12 Regiment Infanterie.


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76