search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Berichten uit Doorn


Veteranen, werkgeverschap en samenzijn


Het is intussen een traditie om de avond voorafgaande aan de einde- jaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform een veteranenoverleg te hebben met de andere veteranen- organisaties (Veteraneninstituut, Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen en Stichting Nederlandse Veteranendag), de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en de plaatsvervangend Commandant van de Defensieonderdelen. Dit jaar was ook de plaatsvervangend secre- taris-generaal van Defensie aanwezig. Het belang van aandacht voor het veteraan-zijn als onderdeel van goed werkgeverschap begint steeds beter


door te dringen. Naar aanleiding van het overleg van vorig jaar werd gemeld dat de voorlichting over het veteraan-zijn aan FLO’ers uitgebreid wordt met militairen die aan het eind van hun contract zitten. Het komend jaar is de wens om in de opleidingen van Defensie aandacht te besteden aan nuldelijnsondersteuning, zodat militairen weten hoe ze deze kunnen benutten. De dag na dit overleg sprak de onlangs aangetreden Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht, luite- nant-generaal der mariniers Frank van Sprang, op de goed bezochte eindejaarsbijeenkomst over zijn


eerste visie op veteranenzaken. Het Veteraneninstituut verzorgde een pre- sentatie over het onderzoek Veteraan, hoe gaat het met u? Opvallend was dat eenzaamheid bij veteranen relatief vaak voorkomt. Gewezen werd op het belang van outreachende zorg en nuldelijnsondersteuning. Ik roep daarom alle veteranen op: zoek elkaar op. Loop eens binnen bij een woonzorgcentrum of vraag bekenden of ze eenzame veteranen kennen. En als jezelf behoefte hebt aan contact: neem contact op met een veteranen- organisatie of loop eens binnen bij een VOC! En als we het toch hebben over ontmoeten: de inschrijving voor de Nederlandse Veteranendag is geopend. Ik hoop u in groten getale te treffen op zaterdag 27 juni 2020. Lees verder op: https:// veteranenplatform.nl/ goede-afsluiting-jubileumjaar-vp


Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Het Veteranen Platform behartigt de belangen van de veteranen en de aangesloten organisaties. Meer informatie op: www.veteranenplatform.nl


61


Kerstconcert De Basis


Het zesde kerstconcert voor alle veteranen uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug vond plaats in Doorn op zondag 15 december. Ook bewoners van woonzorg- centrum Het Woonoord in Doorn waren te gast. Een gezamenlijk initiatief van Stichting de Basis, de BNMO en het Veteraneninstituut. De ruim 150 bezoekers werden verrast met een prachtig optreden van de Band of Liberation en mezzosopraan Emma Brown.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76