search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
64


agenda R


Reünies en herdenkingen


Dodenherdenking Regiment Technische


Troepen WOENSDAG 18/03/2020


DUMOULIN KAZERNE, SOESTERBERG Het Regiment Technische Troepen organiseert wederom de doden- herdenking voor de gevallen regimentsleden tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna. In de namiddag wordt de jaarlijkse reünie gehouden voor de LTD’ers en een algemene reünie. Tijdens deze reünies zal er extra aandacht zijn voor het 75-jarig jubileum van ons regiment. Aanmelden voor zowel de dodenherdenking als de reünie kan bij de 2e penningmeester Elnt b.d. H. v.d. Pol: 2epenningmeester@vvrtt.nl.


Veteranendag Oldenzaal ZATERDAG O4/04/2020


STADHUIS OLDENZAAL Deze speciale editie van de Veteranendag Oldenzaal staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Naast veteranen zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Er zal onder andere een herdenking gehouden worden en Edwin de Wolf zal een lezing geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal: Simone Huizer, s.huizer@oldenzaal.nl of met Stichting Veteranen Oldenzaal: Stephanie Hulsman-Schipper, contact@veteranenoldenzaal.nl.


O


Wilt u een evenement aanmelden? Mail naar: activiteiten@veteraneninstituut.nl. We plaatsen alle evenementen op www.veteraneninstituut.nl/agenda. Een selectie ervan staat in Checkpoint.


Overige activiteiten


Determinatiemiddag foto’s


uit Nederlands-Indië ZATERDAG 07/03/2020 MUSEUM BRONBEEK Op de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een …’ kunt u vragen stellen aan een expertteam over uw


(familie)foto’s van het voormalige Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Naast foto’s kunnen ook docu- menten, onderscheidingen en delen van uniformen voorgelegd worden. Ook kan er nagegaan worden of een familielid op een passagierslijst voorkomt en als u dat wilt krijgt u advies over verder (genealogisch) onderzoek. Reserveren is noodza- kelijk en alleen mogelijk via e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum.


Nacht van de Militaire


Muziek ZATERDAG 21/03/2020


NATIONAAL MILITAIR MUSEUM, SOESTERBERG Geniet van een veelzijdig muzikaal programma, uitgevoerd door ruim tweehonderd militaire musici in samenwerking met bekende


Reünie geneeskundige Indiëveteranen


WOENSDAG 15/04/2020


GENERAAL SPOORKAZERNE, ERMELO De reüniecommissie 1e Hupva organiseert de 5e grote reünie voor alle veteranen die in Ned.-Indië bij een geneeskundige eenheid of in een genees- kundige functie bij een andere eenheid gediend hebben tussen 1946–1951. De reünielocatie op de kazerne is goed per auto bereikbaar en rolstoeltoeganke- lijk. Medische assistentie is op afroep op de kazerne beschikbaar. Aanmelding voor 1 maart 2020 via Ned.indië@veteranen.nl of (0521) 37 00 92.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76