search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
38


Dossier


Amsterdam


Buurtgenoten wilden veteranen terug


Vlak na haar aantreden in juli 2018 ging burgemeester Femke Halsema op bezoek in Amsterdam-Noord. Veteraan Eugene Sandel (59) was erbij om te pleiten voor een terugkeer van VOC De Veldpost in een voormalige pastorie. Dat bleek niet nodig te zijn, want de buurtgenoten buitelden over elkaar heen om te vertellen hoe graag ze de veteranen weer terug wilden zien. Sandel: ‘Ik werd daar emotioneel van. In die pastorie waren we begonnen, maar we moesten daar op een gegeven moment uit. We hebben ons altijd proberen in te zetten voor de buurt en dan blijkt dat wat je geeft, je ook terugkrijgt. De burgemeester


besloot vervolgens om die pastorie voor ons te kopen. Binnenkort wordt het gebouw verbouwd op kosten van de gemeente. Halsema draagt de veteranen in Amsterdam een warm hart toe en is een soort moeder voor ons. Van der Laan was onze vader. Hij was de eerste burgemeester die zich heeft ingezet voor de Amsterdamse veteranen. Zelf ben ik in 1982 in Libanon geweest. In mijn tijd vond de inval van Israël plaats. We werden beschoten en bij een later incident kwamen drie Ieren om het leven. Na die tijd was ik heel actief in allerlei veteranencommissies, ik ging maar door om maar niets te hoeven voelen. Dertien jaar later ging dat niet meer en werd er PTSS bij mij vastgesteld. De behandeling bij verschillende instellingen sloeg niet aan. Ik bedacht toen om andere veteranen te gaan helpen en op die manier misschien mijzelf te helpen. Ik ging mee naar gesprekken en keuringen. In 2005 en 2006 heb ik meegewerkt om, samen met veteranenorganisaties, buddysupport op te zetten. Dat is nu overgegaan in de nuldelijnsonder- steuning. Je zag toen ook de eerste inloophuizen verschijnen. Ik heb


samen met een andere Amsterdamse veteraan verschillende van deze inloophuizen bezocht om te kijken hoe zoiets werkt en in 2011 konden we aan de slag met De Veldpost. Hier komen veteranen van jong tot oud en we zijn erg betrokken bij de omgeving. Tijdens de Sinterklaasintocht vervoeren we de Sint in een van onze legervoertuigen, we helpen verslaafde veteranen en proberen veteranen die in de criminali- teit zijn beland op het rechte spoor te krijgen. In de toekomst willen we nog toegankelijker worden voor de buurt. Camouflagenetten en uniforms zie je hier dan niet meer. Het mag niet meer op een kazerne lijken. De buurt moet zich vrij voelen om langs te komen, zodat wij meer gelegenheid krijgen om hen te vertellen wat veteranen gedaan hebben voor de vrede.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76