search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
16


Korte berichten in ’t kort


Voor u geselecteerd VST volop actief


Tekst Jan Bos


Twee jaar geleden ontstond het Veteranen Search Team naar aan- leiding van de vermissing van Anne Faber. Het was bedoeld als een eenmalige actie, maar in korte tijd is het team uitgegroeid tot een organisatie met meer dan duizend getrainde vrijwilligers. Tientallen keren deed de politie al een beroep op het team. Een zoektocht vergt discipline en doorzettingsvermogen, eigenschappen die goed aansluiten bij veteranen.


Vrij van school als ouder terugkeert van missie


militairen wordt verwacht dat ze vrede brengen en mensen helpen. Alsof het opbouwwerkers zijn


Van Nederlandse Christ Klep, militair-historicus in De Stem, 1/12/2019


Veteranen klagen Kamerlid aan


Het debat over de Nederlandse luchtaanval in Irak, waarbij zeventig burgerslachtoffers waren te betreuren, liep hoog op. Zo hoog dat Denk-Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk sprak van moord. Dat leidde meteen tot verontwaardigde reacties, maar


hij weigerde zijn woorden terug te nemen. Ruim duizend militairen en veteranen besloten daarop in november aangifte tegen Öztürk te doen, omdat hij zich schuldig zou maken aan het zaaien van haat, belediging en laster.


Minister Slob vindt het een goed idee om kinderen een dag vrij van school te geven, als een van hun ouders terugkeert van een militaire missie in het buitenland. Op vragen van de Tweede Kamer belooft hij dat hij een brief zal schrijven aan de scholen om ze te wijzen op de mogelijkheden van dit bijzonder verlof. In de Verenigde Staten bestaat deze vrije dag al en heet family day. De minister heeft aangegeven dat volgens de Leerplichtwet het hoofd van de school leerlingen maximaal tien keer per jaar vrij kan geven op grond van gewichtige omstandigheden. Slob vindt dat de terugkeer van een ouder van een missie zo’n bijzondere aangelegenheid is. ‘De terugkomst van een vader of moeder is een heugelijke gebeurtenis waar kinderen bij moeten kunnen zijn.’


Fotografie Reinier van Willigen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76