search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Y Peter Principle Dicht blijven bij waar je hart en je competenties liggen, is niet altijd eenvoudig. In grote organisaties zie je vaak een mechanisme dat ook bij de groei van tandartspraktijken kan optreden, meent Tacoma: “Het Peter Principle zegt dat iemand die goed is in z’n vak gemakkelijk promoveert. Mensen maken promotie tot in het management en worden bijvoorbeeld vice-president van een international. Alleen, daar blijken hun competenties helemaal niet te liggen. En dat is slecht voor de organisatie én voor de persoon in kwestie. Ook de tandarts cq praktijkeigenaar gaat vaak managementtaken doen en mogelijk een steeds grotere onderneming leiden. Dan wordt het cruciaal om van jezelf te weten of je daar affiniteit mee hebt en er de compe- tenties voor hebt. Anders wordt het zo’n kader waarvan je denkt dat je er nooit meer uit kunt.”


Y 3 pijlers Het je happy voelen in je beroepsuitoefening steunt op 3 pijlers. Volgens Tacoma is daar onder meer door Deci & Ryan al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw veel onderzoek naar gedaan. De 3 pijlers zijn:


YAutonomie YCompetenties YVerbondenheid


Over autonomie beschikken tandartsen normaal gespro- ken voldoende. Behandelingsplannen en de uitvoering ervan zijn gebaseerd op eigen kennis, inzicht en beslissin- gen. Aan competenties ontbreekt het ook meestal niet. En bijscholing en verdieping in specialisaties zorgen ervoor dat je qua vakbekwaamheid nooit ‘op slot’ hoeft te raken. “Bij verbondenheid”, licht Tacoma toe, “gaat het niet om verbondenheid met patiënten, al is dat mooi meegenomen natuurlijk. Het gaat om verbondenheid met je team. En als daarin iets ontbreekt, doe je er goed aan er iets aan te doen. Want de invloed op je team van hoe jij in je werk staat, moet je niet onderschatten. Neem het voorbeeld van de


8 NT DENTZ MEI 2021


3 metselaars die alle 3 hetzelfde werk doen. De eerste vindt dat hij elke dag weer hetzelfde werk moet doen en is blij als hij om 5 uur naar huis mag. De tweede vindt het prachtig dat hij elke dag een mooi muurtje mag maken, en houdt er lol in om dat steeds weer zo mooi mogelijk te doen. De derde is ervan overtuigd dat hij meebouwt aan een kathedraal en gaat elke dag met enorm enthousiasme naar zijn werk.


De tandarts die de overtuiging heeft dat hij werkt aan de mondgezondheid – en daarmee, weten we, steeds meer aan de totale gezondheid – van zijn patiëntenbe- stand, brengt iets totaal anders over dan diegene die uitstraalt dat hij de zoveelste vulling staat te doen. Dan denken assistenten ook eerder: wat doe ik hier eigenlijk? Het is duidelijk dat die eerste metselaar het gevoel van een onontkoombaar keurslijf heeft. Terwijl de derde zich volkomen vrij zal voelen, omdat hij gedreven wordt door intrinsieke motivatie.”


Y (Geen) volle agenda En dan tellen de ‘klassieke’ vrijheidsbeperkingen van de tandartspraktijk veel minder. Elke dag dezelfde autorit. Steeds binnen dezelfde 4 muren. De grenzen van be- voegdheden, wet- en regelgeving, protocollen. En elke dag weer die volle agenda. Overigens, ook die staat niet vast, vindt Tacoma: “Plan een halve dag geen patiënten als die volle agenda op je afkomt. Nergens staat dat je die moet hebben. Je hebt altijd de keuze het in te richten zoals jij het wilt. Als je die keuzemogelijkheden niet meer ziet en de status quo beknelt je, kan het goed zijn om hulp te zoeken buiten je eigen sociale kring.”


Y Vrije tijd Uit de hectiek van de mondzorgpraktijk is nog een ont- snapping mogelijk: ontspanning. Zelfs de meest gedreven en ambitieuze tandarts heeft ergens een gaatje voor vrije tijd. Maar hoe vul je die in? Het is misschien veelzeggend dat zowel het NT als Dentz – de 2 tijdschriften die in dit magazine samenkomen - jarenlang een rubriek vulden


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60