search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Lezerspost


OPLEIDINGEN TANDHEELKUNDE GOED OP KOERS


Alle begin is moeilijk


D


e eerste editie van NT-Dentz is aan mijn neus voorbij gegaan. Dat gaf de gelegen- heid om de kat uit de boom te kijken. Heeft het nieuwe blad wel voldoende niveau,


komt het niet vol te staan met Pietje Bell-achtige columns, hoe gaan de leden reageren op zo’n glossy, sexy blaadje, is een ABC-hoofdredacteur wel opgewassen tegen het XYZ van zijn taak. Allemaal vragen die knaagden. De eerste editie van de NT-Dentz heeft mijn twijfels weggenomen en dus gaan we los.


ACTA staat dit jaar op de derde plaats op de QS-wereldranglijst, ver voor Nijmegen (#41) en Groningen (#50). Vorig jaar was dat nog plaats 2, een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Om het tij te keren en definitief de toppositie te veroveren is nu een nieuwe decaan benoemd met een dijk van een onderzoekscarrière in de VS. De grote paradox waar ik echter al jaren tegen aanloop en maar niet mijn vinger achter krijg is deze: hoe kan ACTA een zo vooraanstaande positie innemen op de wetenschappelijke onderzoekslijsten en hoe komt het dat KiMo, ondanks de steun van inmiddels 14 wetenschappelijke verenigingen, elke keer kreunt


en steunt omdat er amper relevante evidence te vin- den is voor het handjevol richtlijnen dat de afgelopen 5 jaren is ontwikkeld? Overigens staat ACTA nog op een andere plaats 3 en wel ver achter Nijmegen en Groningen als het om de


12 NT DENTZ APRIL/MEI 2021


kwaliteit van het onderwijs in Nederland gaat. Dat is natuurlijk niet mijn persoonlijke mening want ik ben geen tandarts. Maar dit is de perceptie van studenten zelf en van de praktijkhouders die het product tegen 5.000 euro per maand moeten afnemen. Veertig jaar geleden zei men al over studenten: ze weten alles maar ze kunnen niets. Dus stel uzelf de gewetensvraag: waar heeft uw patiënt de meeste behoefte aan? Een behandelaar die is afgestudeerd aan een topuniver- siteit en boordevol encyclopedische kennis zit over de mond en omstreken of een behandelaar die gewoon heeft geleerd om te boren en een endotje te doen. Het beroepsincompetentieprofiel is geen goede basis voor de beoefening van dit nobele vak.


In NT/Dentz 02 van april schetste Wilfred Kniese in zijn column zijn perceptie van de kwaliteit van het tandheelkunde-onderwijs in Neder- land. Als ervaringsdeskundige op dit specifi eke gebied heb ik een aantal kritische kanttekeningen bij het door hem geschetste beeld.


Column Wilfed Kniese


“Als je leugens


vertelt, kun je maar beter over een heel goed geheugen beschikken”


geweest en het spektakel dat daarop volgde. De prangende vraag is momenteel wat er eerder zal zijn: een nieuw kabinet of vaccins voor de mondzorg. Na de toeslagenaffaire heeft overigens iedereen beterschap beloofd en kunnen we voortaan rekenen op maximale transparantie vanuit de overheid. Ollongren heeft dat spontaan als eerste in de praktijk gebracht en verdient wat mij betreft een monument en een verenigingspenning. Als je leu- gens vertelt, kun je maar beter over een heel goed geheugen beschikken. Om die reden schrijf ik in mijn columns lie- ver gewoon de waarheid, dat voorkomt eindeloze discussies.


Mij werd onlangs gevraagd wat de ANT


Overigens is het verbazend hoeveel tandartsen rech- ten als tweede studie hebben gedaan. Rechten heeft natuurlijk traditioneel de reputatie dat je de studie in een holle kies kunt stoppen. Bovendien is het altijd handig om een studie achter de hand te hebben als door taakherschikking het brood uit de mond gaat worden gestoten. En tijdens die eindeloze wachttijden in het vijfde en zesde jaar, tot er een keer een proef- boorkonijn beschikbaar komt, is het best handig om de tijd ergens mee te kunnen doden.


Veel belangrijker zijn natuurlijk de verkiezingen


Want hoe is het werkelijk met de tandheelkunde in Nederland gesteld? Op wetenschappelijk gebied – niet onbelangrijk voor een academische opleiding – scoren alle drie de opleidingen in Nederland in de top 50 volgens de internationale QS ranking. ACTA staat al enkele jaren in de top 5, vorig jaar op plaats 2 en dit jaar op 3, achter Gotenburg en Ann Arbor (Michigan, VS). In augustus krijgt ACTA een nieuwe decaan, niet om het tij te keren, maar juist te bestendigen. De toppositie is immers al verworven. Verder werken alle opleidingen in Nederland mee aan richtlijnontwikkeling en review voor KIMO. Academische scholing maakt de student Tandheelkunde klaar om de ontwik- kelingen in het vak kritisch te beschouwen en stimuleert tot een leven lang leren. Dat ACTA wat onderwijs betreft op plaats 3 in Nederland staat, is natuurlijk volstrekt uit de lucht gegrepen. Bij de beoordeling van de opleiding in 2018 is een aantal verbeterpunten opgedragen door de NVAO, die op onafhanke-


nou al die jaren precies gedaan had. Helaas had ik daar even geen actieve herinnering meer aan. Mijn medebestuurders ook niet. Het is al weer bijna 4 maanden geleden. Maar via-via heb ik begrepen dat we vermoedelijk iets met belangenbehartiging deden. Een delicaat onderwerp waar ‘omtzigtig’ mee moet worden omgesprongen. Met uw welnemen gaan we daar dus mee door, ditmaal gesteund door vier extra, leuke collega’s en een prachtig kantoor. Z


WILFRED KNIESE, BESTUURSLID KNMT MAART/APRIL 2021 NT DENTZ 13


lijke wijze over de accreditatie/erkenning van de opleidingen gaat. Als gevolg hiervan zijn veel verbeteringen doorgevoerd en was de visitatie- commissie in april jongstleden onder de indruk van de kwaliteitsslag. De commissie gaf aan de NVAO positief te willen adviseren. Gedurende het gehele verbeterproces zijn de opleidingen landelijk ook veel meer gaan samenwerken en wordt onderwijs in de toekomst meer en meer gedeeld. Dat is nodig omdat het vak zich steeds verder ontwikkelt. De gemaakte kwaliteitsslag op ACTA heeft bovendien meer opgeleverd. Het heeft ons team van collega-tandartsdocenten een extra focus en motivatie gebracht voor de opleiding van onze studenten. Binnen de drie opleidingen zijn we altijd ver- heugd met de aandacht die de KNMT schenkt aan ons onderwijs. Wat vooral belangrijk is, is hoe de opleiding en de beroepsorganisatie er straks gezamenlijk zorg voor gaan dragen dat de enthousiaste nieuwe generatie tandartsen in een inspirerend werkklimaat terechtkomt, waar waardering en stimulans tot groei hand in hand gaan met het leveren van uitstekende, pati- entgerichte zorg. De opleiding legt hiervoor de basis. Het werkveld kan bijdragen door stages te verlenen en zich in te zetten als klinisch docent vanuit de praktijk binnen de opleidingen.


Professor dr. Frank Abbas, decaan a.i. ACTA SPECIAL VRIJHEID 2021 NT DENTZ 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60