search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vrijheid binnen en buiten je vak


Het vak van tandarts heeft niet direct een hoge mate van vrijheid. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn, tenzij de kaders gaan knellen. Een aantal van deze – en soms onontkoombaar lijkende – kaders passeert in dit artikel de revue. Welke opties zijn er om vrijheid binnen je werk te ervaren of te hervinden? En is er iets te zeggen over zinnige vrijheidsbesteding buiten je werk? TEKST: KEES ADOLFSEN, FREELANCE JOURNALIST / BEELD: SHUTTRESTOCK/CURVE


J


oke Tacoma heeft zich nooit onvrij gevoeld in haar werk. Interessante switches in haar loopbaan hebben haar geleerd dat je altijd de vrijheid hebt om nieuwe keuzes te maken. Als afgestudeerd chemicus werkte ze voor Philips. Toen haar bedrijfsonderdeel


stopte, stapte ze over naar Lloyd’s Register en toetste meer dan 300 ondernemingen op kwaliteits- en veilig- heidsmanagement volgens de ISO9000-norm. Ze werd vervolgens loopbaancoach en combineert dat, na een voltooide studie psychologie, met personal, oftewel life coaching. Haar promotie-onderzoek naar ‘leiderschap en kwetsbaarheid’ noemt ze haar hobby.


Y Weet wat je wilt Weten wat je wilt, noemt Tacoma het allerbelangrijkst om vrijheid te kunnen ervaren: “Als je niet weet wat je wilt, laat je je leiden. Dan ga je elke dag naar je werk, maar eigenlijk zonder eigen doel. Dan kun je omstandigheden op je werk veel eerder als knellend gaan ervaren. Terwijl je met een groter geheel voor ogen lastige dingen eerder als details ziet die er niet werkelijk toe doen.” Bij het ontdekken wat je wilt, is het belangrijk om onder-


scheid te maken tussen extrinsieke en intrinsieke moti- vatie. Bij extrinsieke motivatie spelen factoren als geld en sociale status een bepalende rol. In medische kringen wordt het beroep van pa nogal eens ‘doorgegeven’ aan kinderen: “Als daar ook nog eens het overnemen van de praktijk bijkomt, kan dat prachtig zijn maar ook als een plicht worden gevoeld. Een extrinsieke motivator, waar- mee je goed oud kúnt worden, maar die ook een bron voor een midlife crisis of een burn-out kan zijn. Voor geld en status als motivatoren speelt dat vaak nog sterker. Waarbij bovendien de druk van je omgeving het heel moeilijk kan maken uit het vertrouwde patroon te stappen. Soms leidt dat tot een identiteitscrisis waar mensen meestal minstens een jaar voor nodig hebben om er goed uit te komen. Tacoma begrijpt de druk die kan ontstaan bij het aangaan van forse financiële verplichtingen bij een praktijkover- name. Waar nog bij komt dat een hoge levensstandaard voor tandartsen al vroeg binnen bereik is. “Je ziet het ook bij mensen in bedrijven met hoge functies. Ze kunnen niet meer weg vanwege een topsalaris en dito hypotheek. We spreken dan vaak van een gouden kooi en dat beeld is veelbetekenend als je het over vrijheid hebt.”


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60