search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tandarts Corona


Y Wilma van Beers, orthodontist:


“ Vrijheid zit vooral in je hoofd”


H


et afgelopen jaar was heel bijzonder, zegt orthodon- tist Wilma van Beers. Toen haar man tijdens de eerste


coronagolf ziek werd, besloot ze haar praktijk in Veghel direct te verkopen en met pensioen te gaan. Aanvankelijk wilde ze hier nog anderhalf jaar mee wachten, maar ze schoof het naar voren. Afscheid nemen van het werk viel haar na 38 jaar niet mee. Maar gelukkig openden zich al snel tal van nieuwe deuren. Ze ervaart nu de vrijheid om opnieuw te kunnen nadenken over al haar mogelijkheden, over hoe ze invulling kan geven aan dingen die ze graag wil doen. “Ik wil nog actief betrokken zijn, maar zonder weke- lijkse verplichtingen.” Ze is zich onder meer gaan richten op advisering van orthodontiepraktijken, op mediation en op het geven van onderwijs. En soms springt ze op verzoek van een praktijk nog wel eens een dagje bij aan de stoel. Corona heeft ook veel moois gebracht, aldus Van Beers. Ze is meer gaan ervaren wat echt belangrijk is in het leven en wat niet. Geestelijk en lichamelijk welbevinden scoren hierbij hoog. Ze probeert iedere dag 2 uur buiten te zijn en te bewegen. Ook zoekt ze vooral contact met mensen die vernieuwend denken. “Daar krijg ik de meeste energie van.” Inmiddels is ze volledig gevaccineerd met AstraZeneca, waarmee ze heel blij is. Het geeft haar de mogelijkheid om weer mensen te ontmoeten en thuis met een gerust hart mensen te ontvangen. Verre reizen mijdt ze voorlopig. “Eu- ropa is ook prachtig en fietsend en wandelend valt er ook veel te genieten.” Maar vrijheid zit volgens haar vooral in je hoofd. “Als je corona ervaart als opgesloten zijn, dan heb je een zware periode.” Zelf zoekt ze steeds naar de vrijhe- den die de omstandigheden van dat moment haar bieden. “Hierdoor heb ik me het hele jaar vrij gevoeld ondanks de beperkingen.”


Y Ronald Kooistra, praktijkhouder:


“ We moeten in corona berusten”


D


e productiviteit van de praktijk van Ronald Kooistra in Groningen was in het afgelopen jaar vergelijkbaar met eerdere jaren. Er


waren wel wat afzeggingen, maar patiënten die het tandartsbezoek vanwege corona een jaar hadden overgeslagen, kwamen met een com- plexere zorgvraag terug. Op de persoonlijke werksituatie van Kooistra heeft corona eigenlijk geen invloed gehad. Hij kon gewoon doorwerken met de extra maatregelen uit de leidraad corona mondzorg. “Eigenlijk had ik het gevoel dat ik veiliger kon werken, omdat patiënten hun eigen verantwoordelijkheid namen door niet te komen als ze ziek waren.” Sowieso heeft hij het idee dat de meeste mensen in Nederland zich goed aan de voorgeschreven maatregelen houden. Desondanks is de Groningse tandarts kritisch over de lockdown-maatregelen van de overheid en heeft hij gemengde gevoelens over de vaccinaties. Wat hem betreft, moet het coronabeleid over een andere boeg worden gegooid. In ieder geval moeten we er volgens hem van uitgaan dat we de komende 5 tot 10 jaar met corona bezig blijven. Zeker vanwege de mutaties die blijven komen. “De aanpak zal echt anders moeten, want het huidige lockdown-beleid biedt geen oplossing.” Er zal volgens de Groningse praktijkhouder meer zorgcapaciteit moeten komen om de gevolgen van corona beter op te vangen. Verder zal er een beleid moeten komen, waarbij met name kwetsbaren en oude- ren gevaccineerd blijven worden. Daarnaast zal de groep die niet ziek wordt van corona de besmetting zelf moeten doormaken, waardoor de factor groepsimmuniteit een grotere rol gaat spelen. Ook zullen mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen in het niet besmetten van anderen. Kooistra denkt dat een gevoel van vrijheid pas terugkomt als het hele coronaprobleem algemeen geaccepteerd is. “We zullen erin moeten berusten en er goed mee leren omgaan.” Als hij weer eens onbelem- merd een stedentrip naar het buitenland kan maken en een beetje normaal kan winkelen, dan zal hij weer echte vrijheid ervaren. Z


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60