search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Vereniging patiëntcommunicatie


adviezen en kom je met een oplossing om zo gedrags- verandering te bewerkstelligen. Maar vorige keer had je toch ook al gezegd dat mevrouw echt beter moest gaan poetsen? Of dat meneer niet goed ragert bij zijn brug?”


Y Niet alleen voordelen Maar realiseer je allereerst dat gedragsverandering voor patiënten niet alleen maar voordelen heeft, legt Van Merendonk uit. “Ze zitten in een tweestrijd. Ze willen allereerst van hun klachten af, anders komen ze niet bij je. Maar aan de andere kant is veranderen ook een heel gedoe: ik heb geen geld voor een elektrische tandenborstel, mijn zoontje van 6 kan niet stilzitten, dus ik kan hem niet napoetsen of ik vind dat tandenstokeren eigenlijk maar niks. Dat maakt dat patiënten automa- tisch in de verdediging schieten als je ze aanspreekt op hun poetsgedrag: ‘Ja, maar…’. Je hoort het ze zeggen of ziet het ze denken. Weet je wat het bij mij goed deed? Toen mijn mondhygiënist vroeg wat ik de minst fi jne momenten vind om te poetsen, ze daar met begrip op reageerde en vervolgens vroeg: hoe belangrijk mijn gebit eigenlijk voor me is. In eerste instantie vond ik het ronduit een beláchelijke vraag. Maar die zette me wel aan het denken. Héél belangrijk, realiseerde ik me later op weg naar huis, ook zeker in mijn vak.”


Y Behoudtaal en verandertaal Als een patiënt veel praat over wat er allemaal lastig is aan veranderen of waarom het misschien op dit moment (nog) niet nodig is, dan praat hij zichzelf van de ver- andering af. Dit wordt ‘behoudtaal’ genoemd, legt Van Merendonk uit. “En die wil je in een gesprek natuurlijk zo min mogelijk horen. Het gaat om het ontlokken van ‘ver- andertaal’, de motivatie die vanuit de patiënt zelf komt. Laat hem uitspreken wat voor hem belangrijk is en dat hij bereid is daarvoor zijn gedrag aan te passen.” Als je eenmaal ‘verandertaal’ herkent, moet je daar di- rect op inspelen. “Stel open vragen: wat is er zo onpret- tig voor je? Wanneer zou je echt het verschil gaan mer- ken? Hoe kun je dingen praktisch aanpassen? Stel dat je


Online cursus


Op 29 juni 2021 geeft Stijn van Merendonk voor tandartsen, orthodontisten, mond hygiënisten en (preventie)as- sistenten de online cursus ‘Motive- rende Gespreks- voering’. De deel- nemers leren hoe zij hun patiënten kunnen motiveren gedrag blijvend te veranderen. Meer informatie:


6 TIPS


Y Probeer je patiënt niet te overtuigen met je kennis en kom niet meteen met een oplossing.


Y Breng samen met je patiënt de gevolgen en wensen voor nu en in de toekomst in kaart.


Y Inventariseer de ambivalentie (tweestrijd).


Y Laat je patiënt zelf met oplossingen komen.


Y Bespreek open en eerlijk alle voor- en nadelen.


Y Laat je patiënt zélf conclusies trekken.


2 keer per dag gaat poetsen in plaats van 1 keer, hoe zou je dat dan aanpakken? Wat is voor jou het grootste risico als je gebit nog wat verder achteruit zal gaan? Waar maak je je het meeste zorgen om? En waarom? En zeker niet onbelangrijk, herhaal wat de patiënt je heeft verteld en las af en toe een pauze in.” Neem er even bewust de tijd voor, is Merendonks ad- vies. “Uiteindelijk levert dat echt voordelen op. De kunst is je patiënt zelf tot inzicht te laten komen. Maar daar heb je zelf dus ook de hand in. Probeer je je deze in feite simpele methode maar eigen te maken. De resultaten zijn verbluffend”, belooft hij. Z


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60