search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Y Trots, dat Julie ook tandarts is geworden? W: “Wanneer je dochter hetzelfde beroep kiest, is dat natuurlijk al geweldig. Daaruit blijkt al dat ze het vakgebied als iets posi- tiefs heeft ervaren. En als je ziet dat zij een bekwame en gepassioneerde tandarts is met wie de samenwerking prima verloopt, kun je je alleen maar gelukkig prijzen.”


Y Ziet u Wim in de praktijk als collega of toch meer als vader? J: “Ik zie hem in de praktijk als een collega. Inmiddels werken we al meer dan 15 jaar samen en weten we precies wat we aan elkaar hebben en waar elkaars krachten liggen. We overleggen veel en vaak gaat dit privé ook door. We hebben dezelfde drive, waardoor we regelmatig in de avonduren en weekenden ook nog tijd besteden aan het werk.”


Y Wat maakt het zo leuk om met uw dochter samen te werken? W: “Na mijn afstuderen, 43 jaar geleden, ben ik een solopraktijk begonnen. Dat was toen nog gebruikelijk. De jaren gingen voorbij. maar altijd in een klein kringetje. Toen Julie in de praktijk kwam werken, gaf dit een nieuwe dimensie. Veel meer bedrijvigheid en niet alles kwam meer op mij neer. Dat was ook het moment om samen een nieuwe praktijk op te zetten. Het gaf zowel Julie als mij een enorme boost om dit ambitieuze plan te realiseren. In 2014 zijn we over gegaan naar onze nieuwe praktijk waar we enorm enthousiast over zijn. Met je dochter doe je dit natuurlijk gemakkelijker.”


Y Heeft u veel geleerd van uw vader? J: “Zeker, vanaf het begin hebben we enorm veel tijd besteed aan het bespreken van behandelplannen en het doornemen van procedures. Ook stond hij altijd klaar om mee te kijken of kon ik zijn ervaring inscha- kelen als second opinion. Daarnaast heb ik de luxe gehad om stap voor stap te kunnen


leren hoe het is om een eigen praktijk te hebben en wat daar allemaal bij komt kijken.”


Y Waarin is Julie extreem goed? W: “Zij is een algemeen practicus met brede interesse; heel precies en rustig. Ze geeft de patiënten veel aandacht en dat wordt zeer gewaardeerd. Tevens vind ik het knap dat zij de ambitie heeft om de praktijk voort te zetten met alle activiteiten die daarbij horen. In deze tijd is dat niet makkelijk en niet voor iedereen geschikt. Zij heeft een duidelijke visie en dat waardeer ik in haar.”


Wim Boumen (69) en Julie Boumen (39)


‘We hebben we onze eigen patiënten


die we bij voorkeur zelf behandelen’


Y Bemoeit Wim zich vaak met uw werk? J: “We hebben we onze eigen patiënten die we bij voorkeur zelf behandelen. Wim zal alleen ondersteunen als ik daarom vraag. Verder is er gedurende de jaren een natuur- lijke verdeling ontstaan rondom de overige werkzaamheden. Zo houdt mijn vader zich meer bezig met de fi nanciële en technische zaken en ik meer met de dagelijkse gang van zaken, waaronder het personeel.”


Y Ligt u met een gerust hart bij Julie in de stoel? W: “Helemaal. Ik weet hoe ze werkt, ze heeft mijn vertrouwen volledig. Het blijft overigens altijd bijzonder om als tandarts zelf in de stoel te liggen. Je ervaart dan ook eens wat alle patiënten doormaken en het zet je wel eens aan het denken over je eigen handelen. Ook zie je hoe effectief wij als tandartsen handelingen verrichten.”


Y Gaf het uw vader een stukje vrijheid dat u de praktijk overnam? J: “Het is altijd het idee geweest dat ik de praktijk zou gaan overnemen. Dit heeft hem zeker de nodige rust gegeven die veel leeftijdsgenoten mogelijk niet hebben ge- had rondom de overdracht van een praktijk. Mijn vader heeft nu de vrijheid om op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo af te bouwen en dingen uit handen te geven. De praktijk is inmiddels wel zo groot geworden dat ik die niet alleen kan draaien. We heb- ben even moeten zoeken, maar nu hebben we een fi jne collega gevonden die full time meedraait.”


Y Werkt Julie heel anders dan u? W: “Vanaf dat zij op de opleiding zat, heeft ze meegekeken en meegewerkt in de praktijk. Zo is ze daar geleidelijk aan in gegroeid en heeft ze gezien hoe ik werkte. De praktijkvoering in de huidige tijd is door alle protocollen ook meer gestructureerd. Deze pro- tocollen zijn samen opgesteld. Er zijn mogelijk verschillen, echter geen heel grote.”


Y Wat gaat u het meeste missen als Wim er defi nitief mee stopt? J: “Vooral het ‘even’ kunnen overleggen of feedback vragen over zowel patiëntgere- lateerde als praktijkzaken. We zitten vaak op dezelfde lijn, waardoor we snel en kort een reactie kunnen geven en zo voldoende weten. En praktisch gezien, zijn kracht en ervaring bij een moeilijke extractie of zijn expertise op het gebied van uitgebreid kroon- en brugwerk.” Z


Ons land telt vele tandartspraktijken waar familieleden van elkaar werken, in verschillende hoedanigheden. NT/ Dentz portretteert twee van die samenwerkende familieleden. Wilt u ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail: ntdentz@knmt.nl


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60