search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Inhoud UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHEELKUNDE Je vrij voelen


Anas Al Ahmad


‘Nederland


heeft nu mijn hart en ziel’


SPECIAL ‘Vrijheid’ Als tandarts werk je altijd binnen de kaders van wet- en


regelgeving. En die kaders knellen weleens, wat ervoor kan zorgen dat je je minder vrij voelt. Hoe zorg je er desondanks toch voor dat je vrijheid in je vak ervaart - of die hervindt? Dit artikel biedt een aantal handvatten.


06 12 24 37 40 51


OP HET COVER Nieuwe


kans Na met vrouw en kind te zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in zijn vaderland Syrië maakte Anas Al Ahmad in 2015 een nieuwe start in Nederland. Zes jaar later zijn veel van zijn wensen uitgekomen: hij voelt zich weer vrij om te doen en laten wat hij wil en werkt als BIG-geregistreerd tandarts. De moeilijke weg daarnaartoe had hij er met graagte voor over.


PRAKTIJK Communi- ceren met patiënten


Je kunt praten als Brugman, maar bij sommige patiënten lijkt je boodschap niet aan te komen maar juist averechts te werken. Herkenbaar? Misschien ligt het aan je gespreks- vaardigheden. Stijn van Merendonk, expert in motiverende gespreks- voering, laat zien wat bij patiëntencommuni- catie de valkuilen kunnen zijn en hoe je die vermijdt.


TANDARTS


Bijna klaar Hij heeft het allemaal meegemaakt: zzp’er, waarnemer, militair tandarts, een eigen praktijk als eenpitter maar ook met mede- werkers… Nu staat Cees Ubbels op het punt met pensioen te gaan en blikt hij terug op de 43 jaar dat hij het beroep van tandarts uitoefende. Een prachtig vak dat hij zal missen, concludeert Ubbels, maar minder vrij dan hij zich aan het begin had voorgesteld.


TANDARTS


Eind van de tunnel Ruim een jaar houdt


corona de wereld nu in zijn grip, maar er lijkt licht te zijn aan het eind van de tunnel. Er wordt volop gevacci- neerd en meer en meer worden vrij- heidsbeperkende maatregelen terugge- draaid. Hoe hebben tandartsen en tandarts-specialisten het afgelopen jaar ervaren? NT/Dentz vroeg het vier oude bekenden.


TANDARTS


RozeinWit Niet iedereen voelt zich altijd even vrij om te doen en laten wat hij of zij wil. Een voorbeeld is de vrijheid om qua seksuele geaardheid en diversiteit altijd en overal jezelf te kunnen zijn. Ook binnen je werk. NT/Dentz sprak met Ginger Bouché over RozeinWit, een organisatie die staat voor meer zichtbaar- heid van de LHBTI+ gemeenschap binnen de zorg.


SPECIAL VRIJHEID 2021 NT DENTZ 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60