search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Y Carmen Brinkcate, praktijkhouder:


“ In Twente zijn ze nogal nuchter”


H


et afgelopen jaar was voor praktijkhouder Carmen Brinkcate uit Delden natuurlijk geen normaal jaar. Toch


liep het in haar praktijk wel gewoon door als voorheen. Tand- heelkundig gezien waren er weinig belemmeringen als je de maatregelen uit de Leidraad Corona Mondzorg volgde, volgens Brinkcate. Die leidraad kent ze inmiddels van A tot Z kent, omdat ze als CAM-tandarts tot 1 juli 2020 acute mondzorg verleende aan coronapatiënten. Het viel haar trouwens op dat er in haar praktijk maar weinig patiënten waren die niet durfden te komen of die vragen stelden over corona. “Dat komt omdat ze er hier in Twente nogal nuchter onder zijn.” Jammer vond ze wel dat de wachtkamer in haar dorpspraktijk er ongezelliger uitzag. Het was allemaal minder gemoedelijk en nodigde minder uit tot het maken van een praatje met de patiënten. “Dat heb ik wel gemist.” En lastig was wel eens dat er door afzeggingen soms plotseling gaten in haar dagprogramma vielen. Gelukkig hoefde ze haar praktijk niet gedwongen te slui- ten: geen van haar medewerkers heeft tot nu toe corona gehad, waardoor de hele praktijk in quarantaine moest. Wat vaccinaties betreft, vindt ze dat deze wel wat sneller geregeld hadden kunnen worden. Tandartsen hadden daarbij goed kunnen helpen. “Ik heb van huisartsen gehoord dat ze het er ontzettend druk mee hadden. Waarom wordt er dan geen gebruik gemaakt van de expertse van tandartsen?” De Deldense tandarts hoopt dat iedereen zo snel mogelijk ge- vaccineerd is, zodat men weer kan gaan en staan waar men wil. Als het zover is, dan zou ze het liefst weer eens uit eten gaan en op vakantie willen. Aan meer vrijheid heeft ze onlangs geproefd, toen ze in het kader van een Fieldlab-experiment een voetbal- wedstrijd van FC Twente bezocht. “Daar heb ik echt weer van genoten.” Voor de rest denkt ze dat een aantal coronamaatre- gelen in haar tandartspraktijk zeker blijft bestaan, zoals geen handen schudden en extra aandacht voor desinfecteren.


42 NT DENTZ MEI 2021


Y Erik Nout, MKA-chirurg:


“ Ik voel me wel eens machteloos”


H


et Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg heeft het afgelo- pen jaar een enorme leercurve op coronagebied doorgemaakt,


aldus Erik Nout, die als mka-chirurg in dit ziekenhuis werkt. In het begin van de eerste coronagolf was men echt zoekende in hoe de patiënten te behandelen. Nu is dat al veel meer evidence-based. “Je ziet daardoor dat er meer voor patiënten kan worden gedaan.” Toch liggen er veel coronapatiënten op de verpleegafdelingen en op de intensive care in het ziekenhuis, waardoor de reguliere zorg behoorlijk is afgeschaald. En dat baart hem zorgen. De operaties vanwege hoofdhals-oncologie kunnen gelukkig doorgaan, want uitstel hiervan leidt onherroepelijk tot een verslechtering van de prognose van deze patiënten. Maar voor de minder acute zaken, zoals preprothetische chirurgie en osteotomieën, zijn er flinke wachtlijsten ontstaan. “En die krijg je bijna niet meer weggewerkt, wat me weleens een machteloos gevoel geeft.” Zeker als je ziet dat de afschaling van zorg in Nederland onevenredig is verdeeld. Zo kunnen privé-klinieken hun reguliere programma afwer- ken, terwijl veel ziekenhuizen het zwaar te verduren hebben. Over vaccineren heeft Nout een wat dubbel gevoel. Enerzijds vindt de Tiburgse mka-chirurg dat vaccineren op dit moment de enige valide optie is om de huidige impasse door corona te doorbreken, waardoor er in de samenleving weer meer mogelijk is. Hij ziet dat vaccinaties helpen, want er is een niet te negeren reductie van het aantal ouderen in de opnames te zien. Anderzijds is er weinig bekend over de effecten van vaccinaties op langere termijn. Als medisch specialisten hebben ze daar onderling de nodige discussies over. “Maar al met al vind ik dat we ons moeten conformeren aan het vaccinatiebeleid van de overheid. Ik heb mijn vaccinatie dan ook al gehad.” Wat hij persoonlijk gaat doen als er weer meer vrijheid is? Sociale con- tacten weer oppikken, zijn ouders weer eens knuffelen, lekker uit eten gaan en er met het gezin op uit trekken.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60