search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hoe ziet u dat Ik voel me


dikwijls beknot in mijn vrijheid


Je wilt altijd de beste mondzorg voor je patiënten. Maar door


wet- en regelgeving kun je die soms niet bieden. In hoever-


re voel je je vrij om je vak naar eer en geweten uit te oefenen? Drie collega’s reageren. TEKST: ANITA ZIJLSTRA


‘I


s vrijheid doen wat je zelf het beste past of binnen het gegeven


Meedoen? Meld je via ntdentz@knmt.nl en we nemen contact met je op..


18 NT DENTZ MEI 2021


kader zelf je keuzes mogen maken? Binnen iedere set spel- regels is er altijd de mogelijkheid om kansen te creëren en gebruik te maken van onze vrijheden. De neiging af te geven op over- heidsbeleid, gestuurd door de NZa en verzekeraars, is groot. Ondanks die vermeende beper- kingen zie ik de laatste decennia toch een enorme kwaliteitsver- betering in ons vak. Kennelijk laten wij ons niet beperken door de regelgeving. Momenteel luister ik de podcasts van Ron Steenkist. Hij spreekt met inspirerende passievolle collegae, die in de laatste 30, 40 jaar hun hart gevolgd hebben, zich niet in hun tandheelkundige vrijheid laten beperken en mooie praktijken hebben neergezet. Bij IJsselstate tandartsen zijn we overtuigd van het belang van preventie. Met de huidige regelgeving is er veel vrijheid om de NIX18-generatie tandheelkundig bewust volwas-


‘Tariefstelsel is absolute rem’


FOTO: ROB TER BEKKE


sen te laten worden. Ik ervaar dat bij behandelkeuzes patiën- ten zich vaak laten sturen door polisvoorwaarden. Graag zou ik de patiënten meer bewust willen laten zijn in de verschil- lende keuzes in kwaliteit. Ons tariefstelsel is een absolute rem op innovatie en zou herzien mo- gen worden. Dit stelsel beperkt de patiënt in de keuzevrijheid voor kwaliteit. Problemen in andere branches die bij ons niet spelen, geven ons beperkingen; het meest storend zijn de wet DBA en de WTZA. Daar zou ik dan ook verandering in willen zien. De vrijheid hoe men online tandheelkundige verdieping kan vinden is gewel- dig, als tandarts kun je snel grote stappen maken.’ Niels Bekker (45), Dieren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60