search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tandarts RozeinWit


Vrijheid uit zich op vele vlakken. Eén daarvan is de vrijheid van seksuele geaardheid en diversiteit en wel in de zin dat het belangrijk is om overal jezelf te kunnen zijn. Ook binnen je werk. Wij spraken met Ginger Bouché over RozeinWit, een organisatie die staat voor meer zichtbaarheid van de LHBTI+


gemeenschap binnen de zorg. TEKST: PIM NUGTEREN / BEELD: ROB TER BEKKE


Y Waar staat RozeinWit voor? “Voor meer zichtbaarheid van de LHBTI+ community in de zorgsector. De achterliggende gedachte daarvan is dat zichtbaarheid geven aan diversiteit leidt tot normalisatie. Voor zorgverleners wil je dat er een veilige werkomgeving bestaat. Dat zij zichzelf kunnen zijn en zo beter hun werk kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk om zichtbaar te zijn voor patiënten en ervoor te zorgen dat zij zich veilig en geaccepteerd voelen bij een arts of tandarts.”


Y Hoe is RozeinWit ontstaan? “De stichting is in maart 2018 opgericht door longartsen en longartsen in opleiding. Zij meenden dat de zichtbaarheid van seksuele, sekse en genderdiversiteit in de zorgsector positief kan bijdragen aan een veilige, meer gelijkwaar- dige en LHBTI+vriendelijke leer- en werkomgeving. Zeker omdat we in een maatschappij leven waar tolerantie nog steeds op de proef wordt gesteld. Wereldwijd worden er nog steeds mensen uit de LHBTI+ community vernederd, mishandeld en zelfs vermoord. Je wordt je ervan bewust dat je als LHBTI’ers niet in ieder land bijvoorbeeld hand- in-hand kunt lopen of affectie kan tonen. Ook hadden de oprichters het idee dat de boodschap van RozeinWit een


positieve invloed zal hebben op patiënten bij hun eventue- le keuze voor een zorgverlener. Voorts is het een platform om vragen te stellen over LHBTI+ gerelateerde gezond- heidsproblematiek.“


Y Waarom heeft u zich bij RozeinWit aangesloten? “Nederland is één van de landen met de hoogste tole- rantie voor diversiteit in de breedste zin van het woord. Desondanks worden ook hier nog steeds mensen uit de LHBTI+ community vernederd of mishandeld, puur omdat ze zichzelf zijn. Op dat soort momenten word je ermee geconfronteerd dat daardoor ook hier nog steeds mensen terughoudend zijn met het uiten van hun geaardheid om zo veilig door het leven te kunnen gaan. Bovendien heb ik moeite met het denken in hokjes. Ik wil niet dat mensen een label krijgen opgeplakt vanwege hun seksuele, sekse dan wel genderidentiteit. Het gaat om de mens achter dit label en hoe iemand in het leven staat. Dat heeft veel meer waarde dan iemand het predicaat homo of transgender geven. Daarom heb ik me ongeveer 2 jaar geleden aangemeld voor de lijst LHBTI+ vriendelijke artsen. Er bleken toen slechts 2 tandartsen ingeschreven te staan. Vorig jaar oktober kreeg ik de mogelijkheid RozeinWit onder de aandacht te brengen via een interview in het voormalige NT (#10/2020). Dit heeft een positief effect gehad op het aantal nieuwe tandartsen dat zich heeft aangemeld. Daar ben ik wel een beetje trots op.”


Y Hoeveel tandartsen en tandarts- specialisten hebben zich nu dan aangesloten? “Ongeveer 500 artsen, inclusief co-assistenten, anios, asios en specialisten staan achter het statement van RozeinWit. Hoeveel van hen tandarts of tandarts-specialist zijn weet ik niet, wel weet ik dat hier qua aantallen nog veel winst te behalen is. Helaas is RozeinWit in de tand- heelkundige wereld nog onvoldoende vertegenwoordigd.”


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60