search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pensioenplannen van tandartsen


Voor velen is het pensioen een vorm van vrijheid na een leven lang werken. Sinds in 1997 de verplichte premie-inleg bij de Stichting Pensioenfonds Tandartsen verviel, kunnen tandartsen de opbouw van hun aanvullende pensioen ook nog eens naar eigen keuze regelen. Wat zijn eigenlijk de plannen en keuzes van tandartsen als het gaat om hun pensioen? Dat is eind 2018 gevraagd in het KNMT- project Peilstations aan 245 tandartsen.


PENSIOENVOORZIENING OP VRIJWLLIGE BASIS EN OP


VERPLICHTE BASIS (N = 227)


MENING VAN TANDARTSEN OVER DE WENSELIJKHEID VAN EEN COLLECTIEVE


21,6% 55,5% 22,9%


I


ets minder dan de helft (47%) van de ondervraagde tandartsen had concrete plannen om op een bepaalde leeftijd met


pensioen te gaan. Deze overwegend wat oudere tandartsen noemden daarbij een gemiddelde pensioenleeftijd van 64,8 jaar. De overige ondervraagden (53%), die overwegend jonger waren, hadden nog geen concrete plannen om op een bepaalde leeftijd te stoppen met werken.


Y Eerder al minder gaan werken Ruim 4 van de 10 (41%) tandartsen gaven aan plannen te hebben om vóór hun pensioen de werktijd te verminderen. Gemiddeld waren ze van plan dat vanaf een leeftijd van 60,7 jaar te doen. Overigens had 22% geen plannen om voorafgaand aan pensionering minder te gaan werken en had 37% daar nog geen gedachten over gemaakt.


Y Oudedagsvoorziening Veruit de meeste (89%) tandartsen zeiden gebruik te maken van de wettelijke mogelijk- heden voor vrije beroepsbeoefenaren voor het opbouwen van een oudedagvoorziening


als aanvulling op hun aow. De meest genoem- de mogelijkheden waren sparen/beleggen uit netto-inkomsten (49%), een lijfrenteverzeke- ring (49%), de beroepspensioenregeling via de SPT voor zover mogelijk met opgebouwde rechten (45%), de fi scale oudedagsreserve (FOR) (42%) en/of onroerend goed c.q. vastgoed (41%).


Y Advies gevraagd Twee derde (66%) van de tandartsen had bij de opbouw van de oudedagsvoorziening advies ingewonnen, meestal bij een onafhan- kelijk pensioen- en verzekeringsadviseur (64%) en/of bij hun boekhouder/accountant (55%).


Y Collectieve pensioenvoorziening Van een collectieve pensioenvoorziening op vrijwillige basis is met ruim 55% nog een behoorlijk deel van de tandartsen voor- stander, maar over zo’n voorziening op verplichte basis zijn de meningen nogal verdeeld: 30% voor, 26% niet voor en niet tegen en ruim 36% tegen. Z


vrijwillig 7,5% 30% 36,5% 26% verplicht


L voorstander L voor- noch tegenstander L tegenstander L geen mening


Bron: Dam BAFM van, Boer JCL den, Bruers JJM. Omnibusenquête najaar 2018: Tandartsen over hun pensioen en behoefte aan KNMT-dienstverlening. Utrecht: KNMT, 2019.


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60