search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tandarts bijzonder


over medische, biologisch en tandheelkundige vakge- bieden; een preklinische toets waarin tandheelkundige vaardigheden worden getoetst; een intakegesprek en anamnese om te kijken naar je communicatieve gedrag; en het opstellen van een diagnose, indicatiestelling en behandelplanning. Voor deze tweede toets moest Al Ahmad naar ACTA, waar de toets 2 keer per jaar wordt afgenomen voor alle tand- artsen van buiten de EU die in Nederland willen werken. Samen met 22 andere kandidaten – van wie de helft afkomstig uit Syrië – maakte hij de toets. Hij slaagde in één keer. “Maar ik heb er ook heel hard voor moeten studeren. De klinische zaken heb ik geoefend in de praktijk waar ik werkte.” Na deze toets volgden nog 3 maanden werken onder supervisie, waarna hij zich als tandarts kon laten registreren in het BIG-register. In 2018 kon hij als zelfstan- dig tandarts aan de slag.


Y Praktijk overnemen In 2019 besloot Al Ahmad een praktijk van een collega in Den Haag over te nemen. Hij reisde op en neer van Arnhem – waar hij inmiddels woonde – naar Den Haag. Na een jaar besloot hij ermee te stoppen, het reizen viel hem zwaar en zijn vrouw wilde liever in Gelderland blijven wonen. “Ze is hier geïntegreerd en heeft er een kennissenkring opge- bouwd.” In 2020 vond hij werk bij een tandartspraktijk in Arnhem, waar hij nu 2 dagen per week werkt als zzp’er.” Ook werkt hij in een praktijk in Zutphen. Al Ahmads grootste wens is om op den duur toch weer een eigen praktijk te beginnen. “Ik ben nog op zoek naar een goede praktijk in de omgeving van Arnhem om over te nemen. Het liefst van een tandarts die met pensioen gaat, zodat ik een tijdje kan meelopen en de praktijk daarna overnemen.” Terugkijkend is de tandarts-vluchteling tevreden hoe het qua werk voor hem in Nederland is verlopen. Naast het werk aan de stoel steekt hij de nodige energie in bij- en nascholing. Hij volgde een cursus implantologie en is momenteel bezig met een cursus orthodontie om nader kennis te maken met dit vakgebied. Ook is hij erg geïnte-


resseerd in biologische tandheelkunde, iets waar hij in Sy- rië nooit van had gehoord. “Ik werk nu in een praktijk waar natuurlijke en biologische materialen worden gebruikt. Ik leer daar steeds meer over.”


Y Tweede land Hoewel Syrië voor altijd in zijn hart zit, zal hij er niet meer naar terugkeren om er te wonen. Al was het alleen maar omdat zijn 3 jonge kinderen – en een vierde op komst – zich daar niet kunnen aanpassen, verwacht hij. Sowieso kan hij er nu niet heen, omdat dat voor een arts te gevaar- lijk is. “Je wordt meteen opgepakt, want ze willen de artsen daar houden.” 3 jaar geleden overleden zijn ouders en kon hij niet terug om hun begrafenis bij te wonen. Nu heeft hij nog 2 zussen in Syrië met wie hij contact onderhoudt, onder meer door videobellen. Zijn zussen kunnen ook niet naar Nederland komen. “Het is voor hen heel moeilijk om een visum te krijgen om ons te bezoeken.” Zijn broer – die arts is – woont in Essen in Duitsland. Die bezoekt hij regelmatig, hoewel dat momenteel door coro- na moeilijker is. Overigens vindt zijn broer Nederlanders aardiger en vriendelijker dan Duitsers. Dat is Al Ahmad met hem eens. “Nederland heeft nu mijn hart en ziel, ik zie het als mijn tweede land. Ik probeer in dit prachtige land mijn toekomst op te bouwen.” In Nederland heeft hij zich altijd enorm gesteund gevoeld door de UAF, door ACTA en het ministerie van VWS. Maar de meeste steun kreeg hij van zijn vrouw en van zijn Nederlandse begeleider in de beginjaren. “Dat is Astrid Peerenboom, wil je haar naam noemen in het artikel? Een geweldige vrouw en vriendin.” Z


SPECIAL VRIJHEID NT DENTZ 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60