search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“Ik houd veel van mijn beroep en mis het geluid van de tandartsboor.” Dat


zei Anas Al Ahmad toen het Nederlands Tandartsenblad hem in 2015 sprak. De


Syrische tandarts was toen net een half jaar met zijn


vrouw en kind in Nederland, na te zijn gevlucht voor het oorlogsgeweld in zijn vaderland. In 6 jaar is zijn


situatie volstrekt veranderd. TEKST: KAREL GOSSELINK / BEELD: ROB TER BEKKE


T


oen hij net in Nederland was, wilde Anas Al Ahmad dolgraag een nieuwe start maken als tandarts of kaak- chirurg. En hij wilde zich weer vrij voelen. Over dat laatste kan hij kort zijn: hij voelt zich vrij in Nederland. “Ik


kan hier alles doen wat ik wil. Zo kan ik vrij kiezen waar ik wil werken en wonen.” Maar als belangrijkste verwor- ven vrijheid ziet hij dat hij zijn stem mocht uitbrengen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, nadat hij in 2020 het Nederlandse paspoort kreeg. Dat heeft hem een echt gevoel van vrijheid gegeven. “In Syrië waren er geen vrije verkiezingen”.


Y Pittig En ook zijn wens om weer als tandarts aan de slag te kun- nen, is uitgekomen. Sinds enkele jaren is Al Ahmad BIG-ge- registreerd. De weg daarheen was pittig. Om te beginnen moest hij de taal leren, waar hij in 2015 meteen mee aan de slag ging door het volgen van intensieve taalcursussen. Na 6 maanden haalde hij het staatsexamen Nederlands niveau 2. “Daarna ben ik werk gaan zoeken”. Achtereen- volgens werkte hij in een praktijk in Utrecht en Amsterdam als assistent-tandarts onder supervisie van een BIG-ge- registreerde tandarts. Die hielp hem onder meer bij het oefenen en ontwikkelen van zijn Nederlands.


Y 2 toetsen In 2016 begon de gevluchte tandarts met de voorbereiding van de procedure voor gelijkwaardigheid van zijn Syrische tandartsdiploma. Deze procedure bestaat uit 2 onderde- len. De eerste is het maken van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets), waarin onder meer de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, medische terminologie en kennis van de Nederlandse gezondheids- zorg wordt getoetst. Slaag je hiervoor dan volgt de Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets), die bepaalt of je een verklaring van vakbe- kwaamheid krijgt of dat een aanvullende opleiding nodig is. Deze toets bestaat uit 4 onderdelen: een kennistoets


38 NT DENTZ MEI 2021


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60