search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column Wilfed Kniese


blijheid!


een onheuse aantijging die bovendien makkelijk kan worden weerlegd. De leidraad stamt uit de KiMo-om- geving en is bedoeld als een richtlijn waar weten- schappelijk geschoolde tandartsen gemotiveerd van mogen afwijken. Dat heeft 13.8% dan ook gedaan en nader onderzoek van het patiëntendossier zal te zijner tijd de beweegredenen blootleggen. Mondhygiënisten daarentegen worden juist opgeleid om protocollair te denken en te handelen. Dus niet te denken maar de regeltjes te volgen (voor de goede orde: dit stand- punt verzin ik natuurlijk niet zelf maar ontleen ik aan mijn dentale mentor). Voor mondhygiënisten geldt de leidraad dus als een protocol en dat volg je op. Daarmee is bewezen dat 100% van de mondhygiënisten zich keurig aan de leidraad heeft gehouden. Ze kunnen en willen niet anders. Die 23.9% uit het on- derzoek heeft de vraag van de onder- zoekers gewoon niet goed begrepen.


Nu we het toch over mondhygiënisten heb- ben, is het een kleine sprong naar het expe- riment Taakherschikking dat bijna een jaar geleden het licht zag, middenin de pandemie. Het had in de lijn der verwachting gelegen dat MUMC in opdracht van VWS al uitvoerig de tussentijdse resultaten aan de Tweede Kamer zou hebben gerapporteerd. Maar het blijft oorverdovend stil. In de wandelgangen hebben we overigens wel al begrepen dat het enthousiasme van de NVM voor opname in artikel 3 van de Wet BIG danig bekoeld is. Mogelijk is het tuchtrecht dat als een zwaard van Da- mocles boven hun markt hangt daar debet aan. Maar de zelfstandige bevoegdheden smaken zoet, het bo- ren daargelaten. Dat is ook al jaren onze nulhypothese geweest: met een prikkie samen op de foto maar voor boren verwijzen we naar loket 2. Taakherschikking is immers vooral bedoeld om het verdienmodel wat op te leuken. In dat licht moeten de voorkeuren dan ook worden bezien.


uitgesproken mening over alles hebben”


“Tandartsen mogen een


Corona versterkt overigens de kansen van bewijs van de nulhypothese in hoge mate. Dat zit zo. Waarom de afkeer van boren? Bij het boren vliegen de aeroso- len je om de oren. Logisch dat je daar verre van wilt blijven, laat dat de tandarts maar doen. Hoe zit het met foto's? Het coronavirus is gevaarlijk en moet het liefst bij de voordeur al bedwongen worden. Gorgelen met chloorhexidine is maar beperkt effectief en heeft als grootste nadeel dat het kosten met zich meebrengt waar geen declarabele NZa-code tegenover staat. En daar is taakherschikking niet voor bedoeld. Beter is het dan om direct bij binnenkomst een goed gedoseerde röntgenfoto te nemen, het liefst een OPT (maar dat mogen ze dan weer niet) voor maximaal bereik en werking, waarmee 99,7% van alle huishoudvirussen wordt gedood. Het wetenschappelijk bewijs zal te zijner tijd worden nageleverd, evenals een lijst van mogelijke bijwerkingen. En voor die foto's bestaan wel al talloze prestatie- codes. Nu pas ook wordt duidelijk waarom de NVM destijds de vrijgave van de voorbehouden han-


deling röntgen niet wilde beperken tot solo-opnames. Het gaat immers om het opsporen van deep pockets. Tot slot de voorkeur voor prikken, eveneens evident. We mogen er inmiddels vanuit gaan dat vaccineren tot het vaste ritueel van onze samenleving gaat behoren. En wat is dan mooier als je via one-stop shopping bij de halfjaarlijkse preventieve poetsbeurt en passant een vaccin meegeprikt krijgt. Een leuk financieel opstekertje, weten we van de huisartsen.


Zodra Artis weer toegankelijk is, ga ik als eerste een bezoek aan mijn chimpansee brengen om hem te bedanken voor mijn herworven vrijheid. Z


WILFRED KNIESE, BESTUURSLID KNMT


SPECIAL VRIJHEID


NT DENTZ


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60