search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Tandarts RozeinWit


openheid en zichtbaarheid te geven met name voor onze patiënten”


Y Welke invloed heeft RozeinWit op uw werk? “Ik ben tandarts in opleiding tot gnatholoog aan ACTA en werk bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het HagaZiekenhuis. Hier zie ik voornamelijk mensen met kaakgewrichtsklachten en onbegrepen pijnklachten. Het psychosociale aspect is bij deze patiëntengroep erg be- langrijk. Mensen moeten zich gehoord en begrepen voelen en met respect behandeld worden. In relatie tot de LHBTI+ community zie ik gelijkenis: of je nou man of vrouw, jong of oud, of zwart, bruin, wit of welke mooie andere kleur dan ook hebt, iedereen verdient het om gelijkwaardig te worden behandeld.”


Y Hoe kijkt u in het algemeen aan tegen diversiteit in het tandartsenvak? “Vanuit de opleiding wordt er weinig aandacht besteed aan seksuele, sekse en genderdiversiteit. Terwijl dit volgens mij juist een essentieel onderdeel in het tandartsenvak is wegens de patiënt-tandartsrelatie die je opbouwt. Datzelfde geldt uiteraard voor de relatie met directe collega’s. Er kunnen zich onwenselijke situaties voordoen


Ook deel uitmaken van RozeinWit?


Als je geïnteresseerd bent vind je op rozeinwit.nl meer informatie over de stichting en haar doelstellingen en uitgangspunten. Je kunt je hier ook aanmelden als LHBTI+ vriendelijk tandarts. Zo geef je aan open te staan voor diversiteit en een LHBTI+ vriendelijke en veilige omgeving te willen creëren, waarin diversiteit bespreekbaar is en waarin het belangrijk is dat patiënten zich veilig voelen om hun persoonlijke levenssfeer te delen.


52 NT DENTZ MEI 2021


met patiënten en collega’s, wat natuurlijk heel vervelend is. Nog vervelender is het wanneer zoiets, uit schaamte of persoonlijke bescherming, in de doofpot belandt. In de mondzorg kun je dan nergens terecht om je te uiten of voor eventuele begeleiding. Ik zou overigens wel willen weten of hier behoefte aan is.”


Y Raadt u het collega’s aan zich ook bij RozeinWit aan te sluiten? “Zeker! Wat ik al zei, de stichting RozeinWit is nog onvol- doende zichtbaar in de tandheelkundige wereld en dat moet veranderen. Niet met als doel een expliciete sectie LHBTI+ tandartsen te vormen; door je aan te melden geef je een waardevolle bijdrage aan de zichtbaarheid van diversiteit in de tandheelkundige zorg. Bij de stichting zijn overigens ook veel niet-LHBTI+ collega’s betrokken die ons steunen en een warm hart toedragen. En uiteraard zijn ook studenten van harte welkom.”


Y Hoe ziet u de toekomst op het gebied van diversiteit? “Tijdens de opleiding wordt er nu geen onderwijs aange- boden omtrent seksuele, sekse en genderdiversiteit en -identiteit. Ik ben er voorstander van om dit onderwerp in het onderwijs in de bachelorfase bespreekbaar te maken. Niet alleen met betrekking tot omgangsvormen met pati- enten maar ook de professionele relatie met de begelei- ding in de onderwijspraktijk en eventuele externe stages. Het is belangrijk dat er een veilige leeromgeving bestaat en dat eventuele persoonlijke levenssferen gedeeld en besproken kunnen worden. Voor wat de toekomst voor diversiteit buiten de mondzorg betreft, ondanks dat we in een van de tolerantste landen ter wereld leven valt er ook in Nederland nog veel winst te behalen.” Z


kunnen enthousiasmeren zich aan te melden bij de LHBTI+ vriendelijke tandartsen en hiermee meer


“Ik hoop door dit interview meer tandartsen te


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60