search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


3 Μαρτίου 2017


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ


Πολιτιστική συνεργασία ∆ήµων Πατρέων και Ήλιδας


Π O Λ I T I Σ M O Σ Ψ Y X A Γ Ω Γ I A I Δ E E Σ Έπεσε η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2017


Σύµφωνο συνεργασίας του ∆ήµου Πατρέων µε τον


∆ήµο Ήλιδας, υπέγραψαν σήµερα στο ∆ηµαρχείο της Πάτρας, ο ∆ήµαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, µε τον ∆ήµαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισµού του ∆ήµου Πατρέων, Βασίλης Θωµόπουλος και ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Ο Ήλειος», Αλέξανδρος Μανωλόπουλος. Πα- ρόντες στη συνάντηση ήταν η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτρας, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη - Θεο- δωρακοπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ∆ηµοτικής Αρχής Πάτρας, Ανδρέας Αντωνόπουλος και ο Καλλι- τεχνικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, Γιώργος Βούκανος. Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε σε φιλικό


κλίµα, έγινε µια πρώτη αποτίµηση της µέχρι τώρα συ- νεργασίας. Μιας συνεργασίας, που έχει ξεκινήσει µε την εµφάνιση του «Άρµατος Θέσπιδος» του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στον ∆ήµο Ήλιδας, καθώς και την παραχώ- ρηση καρναβαλικών στοιχείων, από τον Καρναβαλικό Οργανισµό του ∆ήµου Πατρέων. Στόχος της συνεργασίας αυτής, είναι µέσω διαφόρων


κοινών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών µας, µέσα από δράσεις, όπως: 1.Ανταλλαγή Πολιτιστικών ∆ράσεων 2.Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων – Παραστάσεων 3.Αναβιώσεις Ιστορικών ∆ρώµενων 4.Ενίσχυση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και της


τοπικής δραστηριότητας των νέων στα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής. Σε δηλώσεις τους στα µέσα ενηµέρωσης, µετά την


υπογραφή, οι δύο ∆ήµαρχοι, ανέφεραν ότι: «Ο Πολιτι- σµός ενώνει. Η συνεργασία των δύο ∆ήµων, αποτελεί την βάση να αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή ο πο- λιτισµός, η τέχνη και τα γράµµατα, µε τις κοινές πρωτο- βουλίες και τις δράσεις των Πολιτιστικών Οργανισµών των δύο ∆ήµων». Ο ∆ήµαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,


προσκάλεσε τον ∆ήµαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάτρας, Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου, να πα- ραστούν στα εγκαίνια του Μουσείου «Νίκος Μπελο- γιάννης», που θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Μάρτη, στην Αµαλιάδα.


Μουσικοχορευτική παράσταση από το Λύκειο Ελληνίδων


Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών εµπνευσµένο


από το βραβευµένο µε κρατικό βραβείο «Παιδικού Βι- βλίου Γνώσεων 2014», βιβλίο της µουσικοπαιδαγωγού και συγγραφέως Νάνση Τουµπακάρη «Ένα βιολί διη- γείται!» ετοιµάζει την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 π.µ. µια ιδιαίτερη µουσικοχορευτική παρά- σταση µε πρωταγωνιστές τα µουσικά όργανα και τους µαθητές των παιδικών οµάδων του στο ∆ηµοτικό Θέα- τρο Πατρών «Απόλλων». Ο τίτλος αυτού του ταξιδιού στην παράδοση δεν


µπορεί να είναι άλλος από το «Ένα βιολί διηγείται!» Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων να επικοινωνή- σετε µε την Γραµµατεία του Λυκείου για κρατήσεις θέ- σεων.


Μήνυμα γιορτής και δημιουργίας


> Οι 30.000 καρναβαλιστές µε χει- µαρρώδη ορµή, ξέφρενο κέφι που ξεχείλιζε, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και µε την εξωστρέφεια και τον παροξυσµικό καρναβαλικό τους παλµό προσπέρασαν τη ρουτί- να της πραγµατικότητας αφήνοντας στην άκρη έγνοιες και προβλήµατα.


Mπορεί η βροχή φάνηκε να φλερτάρει στην αρχή της Παρέλασης της Κυριακής, ωστό- σο αµέσως έδωσε τη θέση της στον οίστρο των χιλιάδων καρναβαλιστών που αποδεί- χτηκε απτόητος, πυροδοτώντας το ιλιγγιώ- δες κέφι και την αυθόρµητη έκρηξη χαράς και µεταδίδοντας σε όλη την Πάτρα και την Ελλάδα, µέσω της ζωντανής τηλεοπτικής µετάδοσης της ΕΡΤ 2, στην οποία παρου- σιαστές ήταν η Νατάσα Τραγουστή και ο Γι- ώργος Λογαράς, µηνύµατα αισιοδοξίας, ελ- πίδας και χαράς για τη ζωή. Η τρέχουσα επικαιρότητα, πολιτική και µη, ενέπνευσε το καρναβαλικό πνεύµα τό- σο των αρµάτων του ∆ήµου όσο και των πληρωµάτων λαβαίνοντας απρόοπτες και συναρπαστικές µεταµορφώσεις, ενώ δεν έλειψαν και εµπνεύσεις και αφορµές από ένα ευρύτατο περιεχόµενο. Θέµατα σατιρι- κά, καλλιτεχνικά, θέµατα «ανακυκλώσιµα» και µη, πρόσκαιρα και διαχρονικά, εµπνευ- σµένα ότι φανταστεί ο νους, από ό,τι άγγιξε άλλοτε ανατρεπτικά και άλλοτε τρυφερά και µε ευαισθησία, πάντοτε όµως µε αυθεντική καρναβαλική διάθεση και χιούµορ το διεισ- δυτικό βλέµµα των πληρωµάτων. Πέρα των εξαιρετικών στολών που φέτος παρουσιάστηκαν εξαιρετικά αναβαθµισµέ- νες, εντυπωσίασαν τα υπέροχα καπέλα και οι ευρηµατικές κατασκευές. Στο τέλος της παρέλασης το αναλλοίωτο στο πέρασµα του χρόνου έθιµο του σοκο- λατοπόλεµου άφηνε την πιο γλυκιά γεύση σε Πατρινούς και επισκέπτες προκαλώντας τον ενθουσιασµό τους. Αναµφίβολα η Μεγάλη Παρέλαση της Κυ- ριακής ήταν η κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού αποδεικνύοντας για µια ακό- µη φορά ότι το Πατρινό Καρναβάλι ανή- κει σε όλους. Η νεολαία της Πάτρας και της Ελλάδας πήρε τα ηνία στα χέρια της και στάθηκε όρθια δείχνοντας παράστηµα και ήθος.


Τελετή λήξης Με τον πιο εντυπωσιακό και φαντασµαγο- ρικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού 2017 το βράδυ της Κυρια- κής ενώπιον χιλιάδων Πατρινών και επι-


σκεπτών, που γέµισαν το Μόλο της Αγίου Νικολάου. Η κήρυξη της λήξης του Πατρινού Καρνα- βαλιού 2017 έγινε από το ∆ήµαρχο Πατρέ- ων Κώστα Πελετίδη, που απευθυνόµενος στους χιλιάδες καρναβαλιστές που γέµισαν τον µόλο της Αγίου Νικολάου τόνισε: «Αγαπητές φίλες και φίλοι, συµπατριώτισ- σες, συµπατριώτες, επισκέπτες, νέοι και νέες. Για µια ακόµη χρονιά µε φαντασία, σάτιρα, ευρηµατικότητα, ολοκληρώθηκαν πλήθος καρναβαλικών εκδηλώσεων. Η πόλη µας αποδεικνύει ότι δίκαια κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα µας. Ξεχωρίζουµε, γιατί η πόλη µας, στην πε- ρίοδο του Καρναβαλιού έχει χιλιάδες καρ- ναβαλιστές, µικρούς και µεγάλους που συµµετέχουν, γίνονται δηµιουργοί, αυτο- σαρκάζονται, σατιρίζουν, στέλνουν το µήνυ- µα ότι η ζωή δεν είναι τιµωρία, είναι χαρά. Με µεράκι και υψηλή τέχνη κατασκευάζο- νται δεκάδες καρναβαλικά άρµατα, στολές, µάσκες, καπέλα, στολίζεται η πόλη µας. Μέ- σα και από αυτόν τον τοµέα, αποδεικνύε- ται ποιοί φτιάχνουν τα πάντα στον τόπο µας. Ποιοί είναι οι δηµιουργοί, ποιοί είναι πραγµατικό µεγαλείο. Χρειάζεται να κάνου- µε ένα βήµα πιο µπροστά, να κατανοήσου- µε ότι εκτός από δηµιουργοί, οικοδόµοι των πάντων, µπορούµε και να κουµαντά- ρουµε, δεν έχουµε ανάγκη τα αφεντικά. Μόνο έτσι θα διώξει τα βάσανα από τη ζωή του ο λαός και θα ανθεί το χαµόγελο στο πρόσωπό του. Χαιρόµαστε που χιλιάδες φίλες και φίλοι επισκέπτονται την πόλη µας, όχι για οικο- νοµικούς λόγους, αλλά για να ανταλλάξου- µε µατιές, να απλώσουµε ο ένας χέρι στον άλλο, να ενώσουµε τις καρδιές µας, το µυα- λό µας για ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστούµε όλους όσοι έβαλαν πλάτη για την επιτυχία των καρναβαλικών εκδη- λώσεων και είναι χιλιάδες, το σύνολο της πόλης µας. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουµε στο δρόµο


που γνωρίζουµε, του αγώνα, της δηµιουρ- γίας, της χαράς. Το Καρναβάλι για το 2017 έληξε. Καλή αρ- χή για το Καρναβάλι του 2018! Με την πίστη ότι ο χώρος που βρισκόµαστε τώρα, η παραλιακή ζώνη θα είναι του πα- τραϊκού λαού και θα έχει ξεκινήσει η ανά- πλαση». Και ευθύς έδωσε το σύνθηµα να καεί ο Βα- σιλιάς Καρνάβαλος. Ο Καρνάβαλος παραδίδεται στην πυρά µε ένα φαντασµαγορικό τρόπο στη θάλασσα και σε συνδυασµό µε την καταιγιστική ρίψη των πυροτεχνηµάτων που έκαναν τη νύ- χτα µέρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε- τέδωσαν την απαραίτητη λάµψη, αλλά και υπηρέτησαν ιδανικά την αναγέννηση και τον ερχοµό του νέου µέσα από τις στάχτες του παλιού. Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της Κοινωφε- λούς Επιχείρησης του ∆ήµου Πατρέων Νί- κος Χρυσοβιτσάνος στον χαιρετισµό του υπογράµµιζε: «Η Πάτρα ένα µήνα τώρα ξεχύθηκε στους δρόµους, δηµιούργησε, διασκέδασε και η νεολαία της χάρισε ζωντάνια σε όλη την πό- λη και την Ελλάδα. Μπορεί να µας βάλανε να τραβάµε στη ζωή µας όλο και πιο γρήγο- ρα κουπί, εµείς όµως προτάσσουµε το δικό µας Καρναβάλι. Πλέουµε µε πυξίδα τη δική µας γιορτή. Με τη νεολαία µας στο προσκή- νιο, γυρίζουµε την πλάτη σε ό,τι µας κρατά δέσµιους. «Καρναβαλιζόµαστε ελεύθεροι από ουσίες και εξαρτήσεις» και παραµένουµε ζωντανοί και διεκδικούµε τα δίκια µας». Μετά την κήρυξη της λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού ακολούθησε η συναυλία των Boney M, που εµφανίστηκαν στο κοινό µέ- σω καπνών. Ήταν το ιδανικό φινάλε της µεγάλης γιορτής, που επιφύλαξε πλήθος συγκινήσεων και εκπλήξεων, και η πιο ελ- πιδοφόρα έναρξη της επόµενης. Το γλέντι συνεχίστηκε στους δρόµους και στα κέντρα διασκέδασης µέχρι πρωίας.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24