This page contains a Flash digital edition of a book.
I forrige utgave av Fotballtreneren SPESIAL presenterte Tor Thodesen sitt spillestildoku- ment, med utgangspunkt i 4-4-2-formasjon.


I denne utgaven følger vi opp med Thodesens øvelsebank knyttet til spillestilsdokumentet.


Hensikten med denne øvelsesbanken er bevisstgjøring på å velge og å velge bort i jungelen av mulige øvelser i fotball. Gjennom å blinke ut øvelsene vi mener er de best egnede for akkurat det vi er ute etter å oppnå, kan vi sikre at vi har en ”rød tråd” gjennom treningsarbeidet i klubben, på tvers av treningsgruppene. I likhet med Spillestilsdokumentet må denne banken evalueres og just- eres fortløpende.


Av Tor Thodesen A. Tekniske


elementer (oppvarming)


Spillestilen fordrer at laget utvikles til å holde høyt tempo. Høyt bevegelsestempo sikres gjennom god fysisk kapasitet, mens høyt balltempo sikres gjennom valg og ut- førelse med ball. Øvelsene varier på funks- jonalitetsskalaen fra reine isolerte tekniske øvelser til full funksjonalitet i spill.


1. Føre/finte/vende/drible


Organiseres med 2 el 3 spillere/1 ball, spill- ernes samles ved ett punkt, fører ball fram til vending og pasning tilbake.


Føre: Føre med én fot, begge, annethvert bein, 2T annethvert bein, utside/innside/såle.


Finte: Skuddfinte, Overstegsfinte, H/V-finte


Vende: 360 graders vendinger; 2T innside, 2T utside, To-såle vending (Zidane)


Drible:


Såledragning-to utsider samme bein, Såle- dragning-oversteg-utside (Okocha), Pass bakom stambein (C.Ronaldo), Såledragning bakom stambein (TA Flo), To-fots dribling lav fart, Såledragning-motsatt innside (vektom- bytte), Elastico (innside/utside samme bein i én bevegelse), Elastico bakom stamfot osv.


FOTBALLtreneren SPESIAL • NR. 2 • 2011 COACHING


Kamptempo/innlevelse i utførelsen! Like god begge veier og med begge bein!


2. Touch-repertoar


Organiseres 2 sammen på 10-50m avstand. Jobbe med rytme i hele momentet, fra første til siste berøring.


Pasning i lufta: Rak vrist, Sideskru (utside/innside), Stop- touch (underskru)


Pasning langs bakken: Hard innside, Hard rak vrist, Hard undersk- ru, Sideskru (utside/innside)


3. Mottaksrepertoar/-rytme


Organiseres 2-3 sammen i ulike kombina- sjoner med fokus på tilrettelegging for neste trekk.


Ved mottak av ball fra lufta er halvsprettdemp- ing den viktigste ferdigheten for å kunne ha en ”hurtig teknikk”.


Jobbes med i ulike varianter, både med halvsprettdemping som 1.T og som 2.T.


I tilfeller der en annen kroppsdel brukes i 1.T, fokuserer vi på å komme i linje med ballen og bruke sikre mottak med brystkasse/lår framfor store bevegelsesutslag for å nå ball- en med foten.


Bevisstgjøring på retningsbestemmelse, rytme og vinkler.


COACHING


Alt bør dreie seg om tid og rom (rytme).


Husk å involvere begge bein, utsiden og innsiden av foten


Alle retninger i bevegelse ut av situasjonen


Skille mellom ”romslig mottak” og tett kontroll


Bevisstgjøring på ”to tette”; kort tid mellom 1.og 2.T


4. Volleymetodikk


Organiseres med 3 spillere sammen, 1 ball (flere tilgjengelig)


Spillere står med ca 5m avstand, den i midten uten ball


Forøvelse 2T; mottak på a) lår og b) vrist i bue over hodet, pasning på volley til mot- tager på andre siden


Deretter; Ball spilles på volley 1T videre til mottager på andre siden ved bruk av lår (utover og innover, høyre og venstre bein) og volley (utside og innside, høyre og venstre bein)


Konkurranse om å ha flest forsøk på rad uten miss.


COACHING Treffpunkt – ikke kraft!


Øye-fot koordinasjon; blikk på ballen til ETTER treff! Opp med hofta FØR treff!


Balanse; styre med armene som vektstenger!


Vende kroppen I BEVELGELSEN, pivotere etter ballen i momentet!


>> 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54