This page contains a Flash digital edition of a book.
Sami Takala ■


Kuva Susa Junnola Intellipocket vie kortit lompakosta


KOTITALOUDET omistavat ison ka- san kanta-asiakaskortteja. Teknolo- giayhtiö Intellipocket pyrkii korvaa- maan nämä lompakoita täyttävät kortit matkapuhelimella. Yritysidea sai alkunsa arkielämän havainnosta. ”Tyttöystävälläni oli viisi Linde-


xin kanta-asiakaskorttia. Ihmette- lin, miten se voi olla mahdollista. Hän kertoi, että saa joka kerta uu- den kortin, kun menee kauppaan, koska unohtaa aina kortin kotiin. Eihän siinä ole mitään järkeä”, yrit- täjä Pekka Rehtijärvi sanoo ja kai- vaa esiin puhelimensa. Näytöllä näkyy Rehtijärven kehit-


tämä sähköinen kanta-asiakaskort- ti. Kun hän esimerkiksi maksaa ra- vintolalaskun ja vilauttaa tarjoilijal- le kännykkäänsä, viivakoodinlukija skannaa koodin ja bonukset kirjau- tuvat asiakkaan tilille. Intellipocket on neljässä vuodes- sa vienyt kännykkään noin sata eri- laista jäsenkorttia. Yhteensä säh- köisiä kortteja on ladattu jo yli mil-


joonaan suomalaiseen puhelimeen. Yrityksen asiakkaina on ravintoloi- den lisäksi hotelleja, kauppoja, jär- jestöjä ja ammattiliittoja. Kyse ei ole älypuhelinsovellukses-


ta, vaan kanta-asiakaskortti toimii kaikissa alle kymmenen vuotta van- hoissa puhelimissa. Vaikeinta startupissa on Rehtijär-


ven mukaan ollut uuden idean myy- minen. ”Teknologiset ongelmat on rat-


kaistu ja patentit myönnetty. Ih- misten asenne on haaste. Pienenä yrityksenä on myös vaikeaa myy- dä isolle yritykselle uutta tapaa toi- mia.” Jos haluaa tehdä kunnon liike-


vaihtoa, Suomi ei hänestä ole pa- ras paikka. ”Täällä on paljon vaikeampi myy-


dä uutta kuin vaikka Ruotsissa. Sin- gaporen pitäisi olla vielä helpompi paikka viedä uusia ideoita eteen- päin. Siksi olemme tänä vuonna keskittyneet kansainvälistymiseen.”


Yritys on juuri avannut tytäryhti-


ön Singaporeen, josta käsin se pyr- kii valloittamaan Aasian. ”Tarkoituksemme on muuttaa maailmaa. Se tarkoittaa sitä, että yritämme päästä joka kolkkaan.” Yritys on pysynyt erossa sijoitta-


jista. Laajetessaan maailmalle heille voi tulla vielä tarve. Tähän asti tu- lovirta, yritystuet ja yrittäjän omat rahalliset panokset ovat riittäneet. ”Haaveissa on nähdä toimialan


muutos ja olla omalta osaltamme vaikuttamassa siihen. Haluamme elää unelmaamme alusta loppuun. Silloin pitää olla varovainen, kenel- le myy sielunsa.” Rehtijärven mukaan startupissa


parasta on se, että omasta työstä on oikeasti hyötyä – myös muille. ”Liitoissa ja järjestöissä olemme


puolittaneet jäsenkorteista aiheu- tuvat kustannukset. Yhden S-ryh- män ravintolan kävijämäärät olem- me tuplanneet. Niistä saa parhaat kicksit.”


Tällä palstalla esitellään suomalaisia startup-yrityksiä.


EROON


MUOVIKORTEISTA YRITYS: Kanta-asiakaskortit sähköistävä Intellipocket Oy PERUSTAJA: Pekka Rehtijärvi PERUSTETTU: 2009 LIIKEVAIHTO: noin 280 000 TOIMIPAIKKA: Helsingissä ja Singaporessa TYÖNTEKIJÖITÄ: 10


6/2013


59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60