search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws en achtergronden bij het nieuws uit de vereniging


NIEUWS VERENIGINGS


LEDENRAAD BELANGRIJKER DAN OOIT Verkiezingen op komst


Als lid van de vrijwillige ledenraad van de NKC combineer je een behoorlijke dosis idealisme met betrokkenheid bij de toeristische camperwereld en moet je bovendien bereid zijn een aanzienlijk deel van je vrije tijd te beste- den aan activiteiten van de ledenraad. TEKST MARJAM OVERMARS // FOTO’S YOERI SOMERS


E


enentwintig leden telt de leden- raad, allemaal mensen met hun eigen motivatie om zich verkiesbaar te stellen. Maar wat ze gemeen hebben is dat ze het belang van de camperaar vooropstellen. Die camperaar hoeft niet per se lid te zijn van de NKC overi- gens, hoewel leden natuurlijk wel een streepje voor hebben. “Een groeiende categorie mensen wil wel met een camper op stap, maar kan of wil geen camper kopen”, zegt Jeu Bressers. “De NKC moet geen club zijn voor camper- bezitters, maar voor camperliefeb- bers.” Ook Ria Mulder denkt dat er in de toekomst steeds meer mensen, ook NKC-leden, een camper huren of delen. “Dat heeft ook te maken met de vraag of en hoe we campers en camperen betaalbaar en leuk kunnen houden. Strengere milieueisen, milieuheffingen en milieuzones en ook een stijgende vraag naar camperplaatsen zijn zo de uitdagingen die op ons afomen.”


Toppertje


Deze uitdagingen gelden natuurlijk niet alleen binnen Nederland, zegt Pie- ter van Beek. “Een belangrijke rol voor de NKC is het aangaan en onderhou- den van internationale contacten en het behartigen van onze belangen op Europees vlak.” Europa moet bedenken


92


hoe het wil omgaan met de uitdijende groep camperaars, beaamt Ria Mulder. “Camperen wint overal aan populariteit en je ziet steeds meer overvolle cam- perplaatsen. Als grootste camperclub in Europa kan de NKC hierin zeker wat betekenen.” Groot voordeel bij dit nadeel: Campercontact. Pieter van Beek: “Het is een uitstekende strate- gische en financiële beslissing om in Campercontact te investeren.” Cam- percontact is een toppertje, vindt ook Ria Mulder. “Ik deel altijd Campercon- tactkaartjes uit aan camperaars als ik in het buitenland op een camperplaats sta. Hoewel ik eigenlijk iemand van de grote lijnen ben, kan ik dat toch niet laten.”


Vrijwilligers De NKC mag zich dan internationaal roeren en zich richten op álle campe- raars, de NKC-leden in Nederland zijn natuurlijk de mensen die het vereni- gingsgevoel hooghouden. “En vergeet de vrijwilligers niet”, zeggen Mulder, Van Beek en Bressers eensgezind. Ria Mulder: “De organisatie wordt groot en moet daarom professioneler worden. Maar juist een vereniging als de NKC kan niet zonder de vrijwilligers, zij vor- men mede de pijlers van club. We moe- ten deze beslist blijven koesteren.”


Binnenkort zijn er ledenraadsverkie- zingen en kunnen alle NKC-leden hun stem uitbrengen op de kandidaten van hun voorkeur. Die verkiezingen zijn belangrijk, gezien de rol van de leden- raad in de nieuwe structuur van de NKC. “Stemmen is nu belangrijker dan ooit”, zegt Pieter van Beek zelfs. “Niet alleen is de ledenraad het hoogste orgaan binnen de NKC, maar het is ook de enige plek in de nieuwe structuur waar nog camperende leden zitten.”


Goede balans En natúúrlijk moet iedereen stemmen, benadrukt Ria Mulder. “Daarvoor ben je lid van een vereniging. Onderweg zijn is geen excuus, ook op dat mooie Zweedse eiland kun je online gebruik- maken van je recht om te stemmen.” Jeu Bressers sluit zich daarbij aan: “Je moet je verantwoordelijkheid nemen als lid om te stemmen, zodat mensen van jouw keuze kunnen meepraten over de toekomst. De ledenraad is belangrijker geworden dan hij was. De NKC is een vereniging van leden en vrijwilligers en die vind je alleen nog in de ledenraad, niet meer in het bestuur. De verenigingsgedachte en het pro- fessionele apparaat moeten een goede balans hebben.” Om te besluiten met: “Daarmee zijn we een vrijwilligers- organisatie die professioneel wordt bestuurd.” www.nkc.nl > Over de NKC > Organi- satie > Ledenraad > Verslag Ledenraad.


www.nkc.nl > NKC TV > Ledenraad.


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100