search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VLAANDEREN EROPUIT


CAMPERRONDJE IN HET KOERSGEKKE BELGIË


Vlaamse heuvels N


Het is lente en we maken een camperrondje door de Vlaamse Ardennen, sinds 1888 zo genoemd als onderscheid van het vlakke Vlaanderen. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje


wandelen we wat af en pak- ken ook regelmatig de fi ets. Wat dit laatste betreft blij- ken we in het koersgekke


België lang de enige niet. TEKST MARJA VAN KAMPEN // FOTO’S MARJA VAN KAMPEN E.A.


a een tussenstop in Dendermonde beginnen we onze ontdekkings- tocht van de Vlaamse Ardennen bij Domein De Gavers. Op ons programma staan in ieder geval bezoeken aan de vier grotere steden Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde en Zottegem. De liefl ijke omgeving rondom De Gavers is één groot fi ets- en wandelparadijs en het is heerlijk toeren langs de Dender met sluisjes, dorpjes, bossen en – wat lastiger – door zompige velden met vlonders. ’s Middags fi etsen wij naar Geraardsbergen en worden herhaaldelijk door kleine pelotons koersgekke Belgen ingehaald. Het wielerseizoen start bin- nenkort met de Omloop en de fi etskrie- bels hebben hier duidelijk toegeslagen. De beruchte Muur van Geraardsbergen is favoriet en zelfs wij doen een poging met onze plooifi etskes, maar de kapel Onze-Lieve-Vrouwe Oudenberg boven op de Oudenberg blijkt voor ons onbe- reikbaar.


Steeg esroute Rond deze tijd wordt hier het eeuwen-


oude Krakelingenfeest gevierd en ook wij krijgen bij een biertje een mastel geserveerd, inheems voor broodkrake- ling. Deze stad staat voor de drie M’s: muur, mastellen en Manneke Pis, de laatste volgens overlevering ouder dan de Brusselse. Jammer dat de markt door


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020


alle festiviteiten volgestouwd is met kermisattracties. Wij wijken daarom uit naar de zogeheten Steegjesroute, die leidt langs gedichten en fi losofi sche mij- meringen op de muren.


De volgende dag camperen we langs een lint van plaatsjes en net over de taalgrens zien we diverse af eeldingen van heksen. In Ellezelles wordt jaarlijks een ietwat occult heksensabbat gevierd, omdat ene tot heks veroordeelde Quin- tine hier in 1610 is opgehangen en ver- brand. Verscholen achter de kerk staat een standbeeldje van Hercule Poirot, de detective uit de boekenreeks van Agatha Christie die hier geboren zou zijn.


Glas Quintine We gaan door naar het door heuvels


omgeven dieper gelegen Ronse met de patroonheilige Sint-Hermes, genezer van geesteszieken. Eens per jaar wordt die 32 kilometer letterlijk op handen gedragen en er wordt dan ook gefl uis- terd dat de Ronsenaars zelf niet goed wijs zijn. De crypte van deze heilige in de Sint-Hermesbasiliek is een architec- tonisch hoogstandje uit de elfde eeuw, waar ook het genezen van zotten wordt uitgelegd. Rondom de basiliek lag de eeuwenoude enclave Vrijheid, met grachten, hagen en beken, maar daar kwam met de Franse Revolutie een einde aan. Dit erfgoed-


77


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100