search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De laatste berichten uit de wereld van de camper en de camperaar


NIEUWS CAMPERVEILIGHEID


Komend voorjaar biedt de NKC opnieuw de gelegenheid de camper te laten wegen. Dit als onderdeel van de campagne Weet wat je weegt, waarmee de NKC wijst op het belang van een gezond campergewicht.


NKC herhaalt weegcampagne B


Agenda 4 april


ij de vijf weegdagen die de NKC vorig jaar hield, bleek bijna 40 procent te zwaar beladen. Overbe- lading gaat vaak ongemerkt, terwijl het gevaarlijk kan zijn. Het gewicht kan de rijstabiliteit beïnvloeden en het rem- vermogen verslechteren. Bovendien is overbeladen strafaar. Met de weegdagen wil de NKC de bewustwording vergroten en campe- raars de gelegenheid bieden kosteloos hun camper te wegen. “Het is belang- rijk om aandacht te blijven vragen voor dit thema. We merken dat het geen populair onderwerp is, terwijl dat het wel zou moeten zijn. Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt”, zegt direc- teur-bestuurder Stan Stolwerk van de NKC. Over het gewicht bestaan nog veel misverstanden, zo merkte de NKC op tijdens de weegdagen in 2019. De camper mag inclusief bestuurder, pas- sagiers en belading niet meer wegen dan de toegestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Alles wat


Rijssen Voormalige slipbaan Singelweg 2


11 april Amersfoort De Tweede Steeg Hogeweg 227


18 april Den Bosch Café Treurenburg Treurenburg 1


Kijk op www.nkc.nl/weetwatjeweegt voor de weegdagen in mei en juni elders in het land.


de camper meer weegt, is overgewicht. In Nederland mag je met een B-rijbe- wijs een voertuig besturen met een maximale toegestane massa van 3.500 kilogram. Verspreid over het land vinden er tus - sen april en half juni zeven weeg mo- men ten plaats, allemaal op zaterdag. www.nkc.nl/weetwatjeweegt.


54% 14


Keiharde camperinfo Van de passagiers in campers loopt 54% wel eens tijdens het rijden door de camper, 12% weet niet dat dit verboden is. BRON: POLL WEBSITE NKC


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100