search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AIRCOPERIKELEN KAMPEERAUTO


Zo werkt de airco


machine aan de slag. Het systeem werd automatisch gespoeld en met een juiste hoeveelheid koelmiddel gevuld.


Waarom zit er olie gemengd in het koudemiddel?


Een juiste hoeveelheid smeerolie in het koudemiddel voorkomt lawaai en het vastlopen van de compressor. De combinatie van koelmiddel en olie is van belang voor de goede werking van het systeem. Het juiste type smeerolie is goed mengbaar met het koudemid- del. Dat is dus een andere fase in het testprogramma: het controleren van de aanwezige hoeveelheid smeerolie voor de compressor.


Hoe detecteer je lekkages? Lekkages kun je bijvoorbeeld opsporen


door een contrastmiddel toe te voegen. Met een speciale UV-lamp zijn lekkages dan zichtbaar. Ook werken bedrijven tegenwoordig veel met formeergas, een mengsel van stikstof en waterstof. Aan de meeste aircotestapparaten kun je een fl es met formeergas aansluiten, waarna je het hele systeem ermee vol laat lopen. Met speciale apparatuur controleert de professional dan waar de lekkage zit. Bij ontdekking zal de speciale tester een optisch en akoestisch signaal afgeven. Na reparatie van het bewuste onderdeel volgt een tweede controletest. Daarna gaat het formeergas er weer uit en het koudemiddel erin.


Hoe ontstaat zo’n lekkage? Lekkages kunnen onder meer ontstaan


doordat het koudemiddel R-134A rub- bers en verbindingen kan aantasten; verdamping van het middel is het gevolg. Lekkage van het koudemiddel is een van de meest voorkomende oorzaken van functiestoringen.


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020


1. Compressor 2. Condensor 3. Condensorventilator 4. Filterdroger


5. Verdamper 6. Interieurventilator 7. Expansieventiel


Hogedruk gas Hogedruk vloeistof Lagedruk vloeistof Lagedruk gas


Het aircosysteem bestaat uit twee delen. Het gedeelte met hoge druk (rood en geel) tus- sen de compressor en de expansieklep. Tussen de expansieklep en de compressor is er lage druk (blauw).


De compressor (1) wordt door de multi- riem aangedreven en comprimeert het kou- demiddel. Door de druk stijgt de temperatuur en het koudemiddel wordt onder hoge druk naar de condensor (2) geperst. In deze condensor wordt het warme koudemiddel


door de lamellen gevoerd en door rij- wind en de ventilator (3) afgekoeld. Door de temperatuurdaling wordt het koelmiddel weer vloeibaar. Als tussenstap gaat het koudemiddel door de fi lterdroger (4). Daar worden verontreini- gingen verwijderd en wordt vocht onttrokken. De bekende waterplas vinden we onder de camper.


Het expansieventiel (7) is de scheiding tussen hoge en lage druk. Het koudemiddel wordt via dit ventiel gereguleerd


in de verdamper (5) geïnjecteerd. In de ver- damper aangekomen kan het koudemiddel uitzetten. Door de druk- verlaging ten gevolge van de verdamping ont- staat koude lucht die uiteindelijk wordt afge- geven aan de omgeving. De aanjager blaast deze koude lucht ten slotte in het interieur van de camper.


Voor een animatie van


het aircocircuit, zie www.hella.com


49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100