search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZWARE CAMPERS TOLHEFFING


na afloop van de vakantie niet met extra buitenlandse valuta.


Het tolkastje moet met de bijgeleverde bevestigingsmaterialen op de juiste plaats op de voorruit bevestigd worden. De OBU werkt als een transponder en zo tik je het verschuldigde bedrag auto- matisch af. Iedere keer als je door een tolportaal rijdt, klinkt er een bliep. Bij twee blieps is het tegoed waarschijnlijk op: gauw naar een servicestation! Vier blieps? Foute boel, dat betekent: betaling niet gelukt, ga terug naar af, ofwel naar een service-station. De loca- tie daarvan vind je op de diverse sites. Je levert er aan het eind van de vakan- tie het kastje ook weer in. In Tsjechië vervallen de borg en het tegoed op de


Vooral de kosten in Oostenrijk en Slovenië kunnen flink oplopen


OBU één jaar na de laatste transactie. In Oostenrijk en Slovenië vervalt tegoed twee jaar na aankoop. In Polen blijſt het tegoed staan. Mocht inleveren niet luk- ken, dan is opsturen een optie. In het schema zijn de tolkosten voor snelwegen inclusief belasting per kilo- meter aangegeven. Uitgangspunt is een camper met twee assen. Voor een camper met meer assen zijn de tarieven iets hoger. Het bedrag per kilometer is


een benadering, want in Tsjechië en Polen gelden andere valuta en Oosten- rijk rekent met vier getallen achter de komma. Polen maakt onderscheid tussen de ver- schillende wegensoorten. De nationale wegen zijn iets goedkoper. Verder zijn in dat land de tarieven voor nachtelijk rijden iets hoger en in Tsjechië is het duurder in de spits van 15.00 uur tot 20.00 uur op vrijdag. In Oostenrijk is er ook nog verschil tussen het dag- en nachttarief en zijn er stukken tolweg en tunnels met een verhoogd tarief.


Voorbeelden


De landen delen Euro-emissieklassen elk weer op hun eigen manier in, wat nog meer kleine verschillen geeſt in de kilometerprijs. Voor campers met een hogere Euro-emissieklasse dan V vallen de kosten iets lager uit.


Euroklasse op kentekenbewijs


Bij een camper met een bouwjaar voor 2014 kan het voorkomen dat de Euro-emissieklasse niet op het kentekenbewijs staat. Registratie was toen namelijk nog niet verplicht. Soms volstaat het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs. Als de Euro-emissieklasse er dan nog niet op staat, dan moet de camperaar de gegevens aan- vragen bij de fabrikant. Dit loopt via de impor- teur of de dealer. De kosten komen uit op 150 tot 300 euro, afankelijk van het soort camper.


36


Voor eenmalig of gering gebruik van een tol- kastje zal dit nauwelijks de moeite lonen. Wordt op de RDW-site wel de emissieklasse die- sel genoemd, dan is dit niet de door de verschil- lende landen gevraagde Euro-emissieklasse, de Euronorm. De emissieklasse diesel, op de RDW-site te vinden onder Motor & Milieu, is een gegeven dat alleen in Nederland wordt gebruikt, vanwege de milieuzones. Deze klasse wordt niet op de kentekencard geprint.


Al met al gaat het om stevige bedragen, zo blijkt uit een aantal voorbeelden. Rijd je in Oostenrijk vanaf Salzburg tot aan Villach bij de grens met Slovenië, dan trek je voor ruim 200 kilometer zeker 50 euro uit de knip, afankelijk van de Euro-emissieklasse. De route in Slovenië vanaf de Oostenrijkse grens bij Villach tot de grotten van Postonja, zo’n 120 kilometer, kost ongeveer 30 euro. Vanaf de Duits-Tsjechische grens tot Praag, zo’n 120 kilometer, maakt de camperaar ongeveer 10 euro lichter. Vanaf de Duits-Poolse grens tot de stad Krakau mag je voor de 360 gereden kilometers ongeveer 25 euro dokken. Vooral de kosten in Oostenrijk en Slove- nië kunnen nogal oplopen, zeker als je bedenkt dat je genoemde bedragen moet verdubbelen, omdat je natuurlijk ook weer naar huis wilt.


www.nkc.nl > Advies > Onderweg > Landeninformatie


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100