search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NL RIJBEWIJS


NIEUWS


OVERHEID


CBR schuift dossiers 75-plussers voor zich uit


Bij de NKC zijn tientallen klachten binnengekomen van 75-plussers met een verlopen rijbewijs, die gemerkt hebben dat hun dossier bij het CBR onderop de stapel is gelegd. Boos worden kan helpen, zo blijkt.


2021. Een woordvoerder van het CBR bevestigt dit. “We geven prioriteit aan mensen die hun rijbewijs hard nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun werk. Voor deze mensen is dat heel ver- velend, maar ik kan er niks mooiers van maken.” De NKC heeft er met verbijstering kennis


van genomen en veel oudere NKC’ers zijn er pisnijdig over. ‘In wat


voor land leven we, waar lakse ambtenaren het


O


reisplezier van camperaars vergallen?’, mailt een cam- peraar die zijn vakantie in het


mdat het CBR een forse achter- stand heeft met het verwerken van aanvragen van een rijbewijs


of een verlenging daarvan, met name bij 75-plussers, geldt sinds 1 december 2019 de regel dat ouderen tot een jaar na het verlopen van het rijbewijs mogen blijven rijden. Dit op voor- waarde dat ze tijdig verlenging hebben aangevraagd, inclusief de medische keuring. Belangrijke beperking is dat de regel alleen geldt voor het B-rijbewijs en ook uitsluitend in Nederland. De maatregel die bedoeld was om 75-plussers tegemoet te komen, keert zich nu tegen hen. Als ze naar het CBR bellen om naar de stand van zaken te informeren, krijgen ze te horen dat hun dossier is doorgeschoven, vaak tot in


16


water ziet vallen. ‘We worden een jaar lang gegijzeld door het CBR en mogen het land niet uit.’ Volgens het CBR gelden er wel uitzonderingen voor de zogeheten schrijnende gevallen, bijvoorbeeld voor mensen die vanwege familieomstan- digheden in het buitenland moeten zijn. Een geplande reis door Europa valt daar echter niet onder.


De stoom kwam Camille Janssen (75) uit Boxmeer uit de oren, toen hij bij een tweede keer bellen met het CBR met zoveel woorden te horen kreeg dat hij niet moest zeuren. Hem was immers al verteld dat het CBR zijn dos- sier niet naar voren kon halen? “Deze zomer komen vrienden uit Australië


naar Nederland. Ze huren een cam- per en we hebben met z’n vieren een rondreis door Europa gepland, maar de rijbewijzen van mijn vrouw en mij zijn dan verlopen”, legt hij uit. Toen het CBR hem afpoeierde, besloot hij de Nati- onale Ombudsman te benaderen. Op vrijdag. “Maandag kreeg ik reactie en dinsdag een telefoontje met excuses van het CBR: ik kon mijn rijbewijs op het gemeentehuis gaan halen.”


“Bij schrijnende gevallen vragen we het CBR om nog eens naar de zaak te kijken”, bevestigt een woordvoerder van de Nationale Ombudsman. “Het CBR hoeft niet naar ons te luisteren, maar doet dat meestal wel.” Wat een schrij- nend geval is, valt niet in regels vast te leggen. “Dat bepalen we van geval tot geval. De NKC heeft contact met fracties in de Tweede Kamer om de kwestie bij de minister aan te kunnen kaarten. De fractie van 50 Plus, die talloze klach- ten heeft ontvangen en al langer met de materie bezig is, heeft minister Stientje van Veldhoven in een motie gevraagd 75-plussers een volwaardige rijbewijsverlenging van een jaar te geven.


Bij het ter perse gaan van deze Kam- peerauto werkte de juridische helpdesk van de NKC, Hello Law, en de NKC nauw samen aan een methode om NKC-leden te ondersteunen bij het vlot verlengen van hun rijbewijs. Op nkc.nl en in de NKC-nieuwsbrief worden leden hiervan op de hoogte gehouden.


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100