search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEKST HANNAH KÖNIG, RIANNE MULLER, LUUK OBBINK EN ROSANNE VRIEND


MILIEU


Duizenden dieselrijders kregen onterecht aanslag voor fijnstof


Duizenden bezitters van dieselauto’s zijn ten onrechte aangeslagen voor het betalen van extra motorrijtuigenbelasting, de per 1 januari ingevoerde fijn- stoftoeslag.


VERENIGING


NKC-VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE MET SPELD


Op een drukbezochte vrijwilligersbij- eenkomst hebben vijf vrijwilligers van de NKC uit handen van directeur-be- stuurder Stan Stolwerk een zilveren speld ontvangen.


Het zijn (van links naar rechts op de foto) de reisbegeleiders Lucy te Woerd, Henk en Rita Visser, Gerda van der Lubbe en redac- teur Douwe de Vries. Stolwerk wees op hun bijzondere verdiensten als vrijwilliger bij de NKC en hun lange staat van dienst, soms ook in meerdere functies. De vrijwil- ligers toonden zich blij verrast met hun onderscheiding.


S


inds 1 januari betalen eigenaren van vervuilende dieselauto’s een fijnstoftoeslag die boven op de motorrijtuigenbelasting komt. Zij beta- len hierdoor 15 procent meer dan voor- heen. Omdat de RDW van veel oude geïmporteerde dieselauto’s niet weet of ze een roetfilter hebben, kregen duizenden mensen ten onrechte een belastingaanslag. Eind januari kregen ongeveer zesdui- zend eigenaren van geïmporteerde die- selbusjes een brief van de RDW waarin staat dat ze de toeslag niet hoeven te betalen, omdat hun auto wel degelijk is voorzien van een roetfilter. Mogelijk hebben nog meer dieseleigenaren ten onrechte de fijnstoftoeslag betaald. De RDW adviseert om niet zelf te onderzoeken of de auto een roetfilter


heeft of een garage te vragen dit te doen. Als een auto een roetfilter heeft, is dat namelijk geen garantie dat de uitstoot binnen de norm valt. De RDW adviseert eigenaren die twijfelen over de uitstoot van hun auto om bij de importeur of de fabrikant een Certifi- caat van Overeenstemming (CvO) op te vragen. Dat kan doorgaans via de dea- ler. Aan de hand van de typegoedkeu- ring die op het CvO staat, kan de RDW de exacte waarde van de roetuitstoot bepalen.


De fijnstoftoeslag geldt ook voor die- sels waarbij het origineel gemonteerde roetfilter is verwijderd of er later een retrofit-roetfilter is geplaatst. De NKC pleit al jaren voor erkenning van een later geplaatst roetfilter.


VERENIGING REDACTEUR KAMPEERAUTO OVERLEDEN


Redacteur Leo van Dooren van Kam- peerauto is op zaterdag 8 februari overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar heeft tot kort voor zijn over- lijden nog bijdragen geleverd aan Kampeerauto.


Leo van Dooren heeft vele afleveringen gemaakt van de vaste rubrieken Sig-


nalement en Goed gebruikt en trok er samen met echtgenote Marian ook alle jaargetijden met de camper op uit, om terug te komen met inspirerende reis- verhalen. Kort voor zijn overlijden heeft de NKC hem onderscheiden met de zilveren speld, voor meer dan tien jaar inzet voor Kampeerauto. Van Dooren is 72 jaar geworden.


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100