search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
AIRCOPERIKELEN KAMPEERAUTO


Doet-ie ’t of doet-ie ‘t niet? DE AIRCO


De meeste campers zijn tegenwoordig uitgerust met airconditioning in de cabine. Deze heeft onderhoud nodig en moet soms worden getest.


Kampeerauto volgde een aircotest. TEKST TON VISSER // FOTO’S LETTENMEIJER EN TON VISSER


S


oms is te merken hoe afankelijk we zijn geworden van het onzichtbare koelsysteem, de airco. Bijvoorbeeld als door directe zonne-instraling de temperatuur fors oploopt, vooral in integraalcampers. Met ingeschakelde airco moet dan uit de uitstroomope- ningen voldoende koele lucht komen. Gebeurt dat wel? Met aircotestappara- tuur kan de professional controleren of het systeem nog in orde is. Het is raad- zaam deze check tijdig te laten doen.


Minder of geen koeling? In welke mate koelt de airco nog? Deze


eerste onderzoeksstap kun je zelf doen. Stroomt er voldoende koele lucht het interieur in? Dat stel je vast met de hand voor het uitstroomrooster of, nauwkeuriger, met een thermometer. Als de gemeten temperatuur maar een paar graden onder de omgevingstempe- ratuur ligt, is er iets mis. Graadmeter is tussen de 5 en 8 graden.


Zelf doen?


Er zijn goedkope diagnosesets op de markt, die de werking van de airco con- troleren. Daarmee stel je vast of de druk in het systeem afwijkt. Maar echt zelf doen is niet aan de orde, omdat voor het werken met de huidige koudemiddelen strenge milieu- en veiligheidsregels gel-


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020


den. Alleen gecertificeerde vakmensen mogen hier mee werken. Vaak kunnen zij volstaan met het bijvullen van het koudemiddel, soms is er meer aan de hand. Voor een juiste diagnose is geavanceerde apparatuur beschikbaar die het gesloten systeem geprogram- meerd kan testen en vullen en die - indien nodig - lekkages opspoort.


Hoe vaak testen? Test het aircosysteem om de vier tot


vijf jaar. Omdat het gesloten systeem onder druk staat, mag de hoeveelheid koudemiddel niet onder een bepaald niveau komen. Normaal verliest het systeem per jaar tot wel 10 procent van de hoeveelheid koudemiddel. Onder de 70 procent van het gewicht neemt


de koeling drastisch af. Doorrijden kan dan uiteindelijk schade aan het systeem veroorzaken.


Koudemiddel milieuvriendelijk? Tegenwoordig is koudemiddel milieu-


vriendelijk. De eerste systemen waren gevuld met het in 2001 verboden mid- del R-12. Dat was schadelijk voor de ozonlaag en R-134A kwam ervoor in de plaats. Ook dit middel gaf negatieve broeikaseffecten en werd later vervan- gen door R-1234YF. De oudere syste- men worden nog steeds met R-134A gevuld. Belangrijk is het voorgeschreven middel en het juiste gewicht van het koudemiddel. De moderne testers halen het systeem volledig leeg en vullen gecontroleerd het juiste gewicht bij. Het gebruikte koudemiddel wordt opge- vangen en milieuvriendelijk afgevoerd. Andere testers recyclen het verontrei- nigde koudemiddel zelf.


Zelf doen is niet aan de orde, omdat voor het werken met de huidige koudemiddelen strenge veiligheidsregels gelden


47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100