search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
O


p steeds meer tolwegen in Europa is een tolkastje verplicht voor zwaardere campers. Bijvoorbeeld in Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië en Polen. Ook in andere landen zijn ze verkrijg- baar, maar daar zijn ze zelden verplicht. Moet je die wegen in het oosten dan maar mijden? Leuk bedacht, maar niet altijd gemakkelijk te doen. Zo maakt Oostenrijk het bijna onmogelijk voor campers boven de 3,5 ton om het land te doorkruisen zonder gebruik van een tolweg. Dat komt mede doordat tolhef- fing niet beperkt blijſt tot de snelwegen en doorgaande wegen nogal eens verbo- den zijn voor campers boven de 3,5 ton. Ook in Tsjechië en Polen ben je behalve op snelwegen ook op sommige auto- wegen en hoofdwegen tolplichtig. In Polen is het aantal kilometers tolweg


WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020


voor zware campers dan ook veel groter dan voor campers onder de 3,5 ton. Per 1 januari 2020 is in Tsjechië het aantal kilometers tolweg voor zware campers nog uitgebreid met ruim negenhonderd.


Forse boetes


Een tolkastje – ook wel genoemd een On Board Unit (OBU) – schaf je aan bij de gangbare grensovergangen, vaak in of bij een benzinestation. Dat vergt natuur- lijk papierwerk: formulieren worden ingevuld aan de hand van paspoort en kentekenbewijs.


Het tarief wordt bepaald op basis van


onder meer het soort voertuig, het aan- tal assen en de Euro-emissieklasse. Dit laatste zou op het kentekenbewijs moe- ten staan. Staat het er niet jammer, dan val je automatisch in de duurste klasse. Voor Oostenrijk geldt bij Euro-emissie- klasse IV of hoger dat bewijs daarvan binnen 28 kalenderdagen naar de wegbeheerder gestuurd moet worden. Bij verzuim volgt een sanctie, omdat er in de ogen van de wegbeheerder niet genoeg tol is betaald. Rijden zonder OBU leidt in Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Slovenië tot forse boetes. Is de administratie eenmaal geregeld,


Vooral in Oostenrijk blijſt tolheffing vaak niet beperkt tot de snelwegen


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100