search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Fietsaccu laden


VRAAG Wij staan vaak op camperplaatsen zonder net- stroom en willen dan de accu’s van de elektrische fietsen opla- den met de huishoud accu. Kan dat?


ANTWOORD Opladen van fietsaccu’s is nogal belastend


Het laden van fietsaccu’s vraagt veel energie. Laad daarom de accu’s tij- dens het rijden of als de camper met de netspanning verbonden is. Is een omvormer nodig, dan moet deze vol- doende vermogen hebben voor de accu- lader. Veel elektronische apparatuur vraagt van de omvormer bovendien een zuivere sinusvorm. Er zijn laders voor fietsaccu’s in de handel die op de accuspanning van 12 volt werken. Dan is geen omvormer nodig en kan het verbruik tot 20 procent lager uitpakken. Hoelang de huishoudaccu voldoende stroom levert, hangt af van de capaciteit ervan, de conditie en het stroomverbruik van de aangesloten apparaten. Met het opladen van een fietsaccu wordt de accu extra belast. Bepaal vooraf hoe de ener- giebalans in de camper is. Check bij huis wat het verloop van de lading van de huishoudaccu is als de camper niet met de netspanning is verbonden. www.nkc.nl > Advies > De camper >


Stroomvoorziening WWW.NKC.NL KAMPEERAUTO 3 - 2020 45


Borg huurcamper NKC Juridische Helpdesk


VRAAG In overleg met de verhuurder hebben we onze huurcamper ’s avonds laat op zijn terrein achtergelaten en de sleutel in de brie- venbus gegooid. De camper had geen schade, was volgetankt en schoon. De volgende dag meldde de verhuurder dat hij schade had geconstateerd, die hij in mindering brengt op de borg. Wat kan ik doen?


ANTWOORD Vraag de verhuurder om bewijzen


Het is normaal dat bij het sluiten van een huurovereenkomst wordt afgesproken dat de huurder een borg betaalt. Als na afloop van de huurperiode blijkt dat de gehuurde camper beschadigd is, dan kan de verhuurder de borg gebruiken om die schade te herstellen. Maar de verhuurder mag de borg alleen inhouden als de huur- der schade heeſt veroorzaakt. Ook mag de verhuurder alleen dat deel van de borg inhouden dat hij nodig heeſt om de schade te herstellen. Hij moet ook met facturen aantonen dat hij de kosten die hij op de borg in mindering brengt, daadwerkelijk heeſt gemaakt.


Als er ten onrechte kosten in mindering zijn gebracht, is het raadzaam dat de huurder als eerste stap laat weten dat hij het hier niet mee eens is, omdat de cam- per bij het inleveren niet beschadigd was. Vraag om een overzicht van de schade die de verhuurder meent te hebben aange-


troffen, inclusief foto’s. Zijn er op de foto’s inderdaad beschadigingen te zien, geef dan aan deze niet veroorzaakt te hebben. Vraag als derde stap om een gespecifi- ceerd overzicht van de kosten die de ver- huurder meent te moeten maken om de zogenaamde schade te herstellen. Kan de verhuurder niet bewijzen dat er schade is die de huurder heeſt veroorzaakt en dat hij de borg nodig heeſt om deze te herstellen, vraag dan de borg terug of vor- der deze desnoods terug. Een voorbeeld- brief voor terugvordering is te vinden op de website van de NKC.


www.nkc.nl > Advies > Wet- en regelgeving > Juridisch > Voorbeeldbrieven en contracten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100