search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
CAMPER CONSULT


NKC advies


Geen beeld met DVB-T-ontvanger


VRAAG Ik kan in Nederland geen tv-zenders meer ontvan- gen met mijn DVB-T-ontvan- ger. Hoe kan dat?


ANTWOORD KPN is overge- stapt op DVB-T2


De DVB-T-ontvanger maakt geen gebruik van de satelliet, maar van tv-zendmasten. In Nederland zijn via Digitenne van KPN talloze zenders met


deze techniek te ontvangen. Vorig jaar is vanwege een upgrade naar hdtv het zendsignaal veranderd, waardoor de oude DVB-T-ontvanger het niet meer doet. Ook televisies met een inge- bouwde DVB-T-ontvanger met CA-mo- dule, met of zonder card, doet het niet meer.


Digitenne-abonnees hebben een nieuwe, losse ontvanger ontvangen. CA-modules voor televisies met inge- bouwde ontvangers zijn niet meer beschikbaar. Na het aansluiten van de nieuwe ontvanger moeten na een nieuwe zenderscan de programma’s weer te ontvangen zijn. Omdat deze ontvanger met een losse 12V-adapter werkt, is hij ook bruikbaar in de camper. Wie voorheen zonder abonnement via DVB-T naar het beperkte aanbod van NPO 1, 2 en 3 en de regionale zenders


keek, heeſt ook een nieuwe ontvanger nodig: een DVB-T2-ontvanger, die ook HEVC ofwel H.265 moet ondersteu- nen. Deze zijn in Nederland verkrijg- baar vanaf ongeveer 30 tot 100 euro, afankelijk van de mogelijkheden. Een nieuwe antenne is niet nodig. Ook in Duitsland, Engeland en veel andere Europese landen zijn dan weer zenders te ontvangen, uiteraard afankelijk van de plaatselijke dekking en de gebruikte tv-antenne.


www.nkc.nl > Advies > De camper > Accessoires > Televisie.


Technische of andere vragen? Mail ze naar advies@nkc.nl of zet ze op het forum op www.nkc.nl. Kijk voor advies ook op www.nkc.nl > Advies.


4-klasse die we hadden opgege- ven. Zijn wij tekortgeschoten?


ANTWOORD Een bewijs van de emissieklasse is verplicht


Tol in Oostenrijk


VRAAG Bij onze reis door Oostenrijk met een camper boven de 3.500 kilogram heb- ben wij voor de tol een GO-Box gebruikt. Toen we later op de terugweg werden aangehou- den, kregen we een boete van 240 euro omdat we geen bewijs konden overleggen van de Euro


44


Oostenrijk heeſt voor zwaardere cam- pers het elektronisch GO-Box-tolsys- teem voor wie de tolwegen in Oostenrijk wil gebruiken. Bij een emissieklasse Euro 4 of hoger geldt een kortingsregel. Daarvoor moet de bestuurder wel het bewijs kunnen leveren. Als de emissie- klasse niet op het kentekenbewijs staat, moet het bewijs geleverd worden met de Europese goedkeur, het certificate of confirmity (COC) ofwel het certificaat


van overeenstemming (CVO). Dat bewijs moet de camperaar binnen 28 dagen na het in bedrijfstellen van de GO-Box leve- ren. Het is verkrijgbaar bij de fabrikant van de camper, meestal via de dealer. Wie voor langere tijd onderweg is, doet er goed aan om het bewijs voor het recht op korting op de tol vóór vertrek te regelen.


Zie ook het artikel op pagina 32 van deze Kampeerauto.


www.nkc.nl > Advies > Onderweg > Landeninformatie > Oostenrijk en www.go-maut.at. Zie ook het artikel over tolkastjes op pagina 32 van deze Kampeerauto.


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100