search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZWARE CAMPERS TOLHEFFING


DarsGo-unit GO-box


ViaBox MYTO CZ


Tolkastjes per land Land


Naam tolkastje Oostenrijk GO-box


Kosten tolkastje 5 euro


Informatie


Kosten per kilometer


Euro-emissieklasse 0 t/m III


IV


administratie- www.go-maut.at kosten


Slovenië DarsGo-unit 10 euro


administratie- kosten


Tsjechië MYTO CZ Polen ViaBox


Circa 54 euro www.mytocz.com € 0,13 € 0,11 € 0,07 borg


Circa 30 euro www.viatoll.pl borg


€ 0,09 € 0,07 € 0,05 www.darsgo.si € 0,25 € 0,20 € 0,18 V www.asfi nag.at € 0,28 € 0,26 € 0,25


dan kan er tegoed op het kastje gezet worden. Voor de meeste camperaars is prepaid de beste manier, want zij gebruiken het kastje meestal maar korte tijd en eenmalig. Er is ook een mogelijk- heid om achteraf te betalen, maar dan moet er vooraf registratie plaatsvinden. Het is altijd handig om vooraf te weten waar de reis naartoe gaat, zodat je alvast kunt berekenen hoeveel tol je ongeveer moet gaan betalen. Dat doe je met de tolcalculators, op de verschillende sites beschikbaar. Houd er wel rekening mee dat je ook nog terug moet reizen. Vaak kunnen de mensen aan de balie je van advies dienen. Pinnen is verstandig, want bij inlevering van het kastje wor- den de eventuele borg en een overge- bleven bedrag automatisch teruggestort op de gebruikte rekening. Zo zit je


NKC maakt zich hard voor uniforme wet- en regelgeving De EU kent op het gebied van tolheffi ng


geen eenheid in wet- en regelgeving. “De huidige lappendeken maakt het voor de camperaar lastig om in ieder land aan de daar geldende regels te voldoen”, zegt Lisette Vermeer van de afdeling belangen-


34


behartiging van de NKC. “We pleiten voor een eenduidig beleid in Europa, zodat de camperaar onbezorgd in vrijheid en veiligheid op reis kan gaan. Dat uniforme Europese beleid willen we niet alleen voor tolheffi ng, maar ook voor


milieuzones en verplichte reisattributen onderweg.” De afgelopen jaren heeft de NKC hiervoor contacten gelegd in Brussel. “Maar dat is een proces van lange adem."


KAMPEERAUTO 3 - 2020 WWW.NKC.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100