search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
LEKKER UIT NEDERLAND


R


oem van Yerseke-directeur Johan Lacor en Pieter Geijsen hebben dezelfde oma. ‘Zij was het die in 1942 met het familiebedrijf


begon’, vertelt Johan. Vanaf dat moment – er was in de oorlogstijd veel behoefte aan voedsel – werden de schaal- en schelpdieren verwerkt en verpakt voor consumptie elders. ‘En daar zijn we niet meer mee gestopt. Mijn vader ging verder met het bedrijf, dat groeide en groeide. Nog altijd komt hij regelmatig een kijkje nemen.’ Pieter is bij Roem van Yerseke verantwoor- delijk voor de kwaliteit van de aangevoerde mosselen. ‘Die kwaliteit bepaalt wanneer wij gaan oogsten. Dat kan daardoor ook niet het hele jaar door. Een mossel is klaar voor de oogst als-ie een mooie grootte heeft bereikt en goed gevuld is.’


Jij kent straks de mosselman


Zou je weleens mee willen op een mosselboot? We mogen


40 x een ‘mosselexperience’ voor 2 personen weggeven, inclusief verse mosselen eten op een zandplaat midden in de Oosterschelde, plus een goodiebag t.w.v. € 170 voor


2 personen. Kans maken? Kook je favoriete mosselrecept, maak er een foto van en stuur deze naar allerhandeprijsvraag@ah.nl. Wie weet zit jij dan op 27 of 28 augustus wel op de boot van onze mosselleverancier. Geef in je mail meteen aan welke datum jouw voorkeur heeft. Deelnemen kan tot en met 31 juli 2021.


Unieke smaak Maar eigenlijk begint het proces al eerder, vertelt Johan. ‘We kweken onze mosselen in zogenaamde mosselpercelen op de Nederlandse Waddenzee, in de Ooster- schelde en op het Duitse wad. De golfslag en hoge waterkwaliteit daar geven de mosselen hun unieke smaak. Maar allereerst wordt er mosselzaad ingewon- nen. Die babymosseltjes vissen we deels “wild” van de zeebodem – dit mag niet onbeperkt – en deels hebben we daar mosselzaadinvanginstallaties voor: we zetten touwen en netten uit, waarin de mossellarfjes zich hechten. Die borstelen we er vervolgens af. Het mosselzaad wordt naar de eigen kweekpercelen gebracht, waar ze op de zeebodem verder groeien. We noemen onszelf daarom ook wel “de boeren van de zee”.’ Al met al duurt het groeiproces van een mossel 2 tot 3 jaar. Eenmaal groot genoeg worden ze opgevist en met schepen of per vrachtwagen naar Yerseke gebracht, waar ze worden gesorteerd, verpakt en klaar- gemaakt voor hun gang naar de winkel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145