This page contains a Flash digital edition of a book.
KORTE BERICHTEN


Naadloos vervormen van metaal met forceer- of flenstechniek


Voor producten die naadloos of rotatiesymmetrisch moeten zijn, leent zich de forceertechniek. Het is volgens Iwan Reusken van Orfa Visser BV een snelle en relatief goedkope vervaardiging van bijvoorbeeld naadloze halve bollen, kegels/trechters en cilin- ders. Flenswalsen is een tamelijk recent ontwikkelde, en misschien daardoor relatief onbekende omvormtechniek, waarbij in korte tijd flenzen zijn aan te brengen aan cilindrische pijpdelen zoals in- en uitstroomconussen, venturi’s en allerlei metalen verloop- en verbindingsstukken.


Gezien de voordelen, met name bij kleine series verwacht Reusken dat het flenswalsen in de toekomst nog brede- re inzet zal vinden in Solid processing. Voorbeelden van toepassingen die Reusken noemt: trechters met of zon- der vlakke rand in de doseertechniek; zeven in de filtratietechniek; mangat- randen met deksels bij tankinstallaties; filterhuizen bij kaasmakerijen; aanlas- flenzen aan lange buizen; trommelfilters met flenzen in de filtratie techniek; mantels met enkele flenzen op bodems in opslag, meng- en productietanks; mantels met dubbele flenzen op trechters als onderdeel voor ontstof- fing, weeg-, meet- en doseerinstal- laties.


Klanten die nu al gebruik maken van de forceer en flenswalstechniek zijn bedrijven die bijvoorbeeld doseerinstal- laties, filtratie-installaties, stofzuiginstal- laties, ontstoffingsinstallaties, blowers, cyclonen, filtratietechniek, opslagtanks, mengtanks, productietanks en diverse andere tankinstallaties maken.


Forceren Forceren is een techniek voor het naadloos omvormen van ronde eind- producten ter grootte van een vinger- hoed tot tank- of silobodem. Een dia- meter van bijna drie meter is mogelijk. Er bestaan drie forceertechnieken: handforceren, automatisch forceren en volautomatisch forceren met gerobotiseerd aan- en afvoertraject. Er wordt eerst een mal die de vorm van het gewenste product heeft op de forceerbank gemonteerd. In een volgende stap zal de rondel of de om


te vormen plaat tussen het voorlager en de mal worden geklemd. De diameter van het voorlager is daarbij gelijk aan die van de mal. Vervolgens gaat de machine aan het draaien en vervormt men de vastgeklemde plaat in meerdere fases over de mal heen. De bovengrens ligt onge- veer rond 3000 mm bij diktes variërend tussen 0,8 en 12 mm. Voordelen zijn lage gereedschapskosten met kortere levertij- den; korte insteltijden door de ontwikkeling van nieuwe software; vervaardiging van het product in één forceercyclus; verschillende wanddiktes voor één product vormen geen probleem; in dezelfde productcyclus zijn direct extra bewerkingen mogelijk zoals kralen, afsteken etc. De materialen kunnen variëren van koper, messing, aluminium, staal, roestvaststaal, titanium, lood en zink. De materiaaldikte lopen van hand- forceren > 0,8 - 2 mm tot hydraulisch play back > 2 - 12 mm.


Flenswalsen


Bij het flenswalsen wordt de flens of duse niet apart aangebracht, maar door koudvervormen aan een (of aan de beide uiteinden) aangebracht. Deze bewerking kan met een hoge precisie en kwaliteit worden uitgevoerd. Het zijn machines die aan gewalste en langsnaadgelaste mantels met een diameter van 315 mm tot 2400 mm aan één of beide zijden een flens kunnen rollen. Na het rollen van de flenzen kun- nen, gedurende dezelfde opspanning in de flenzen gaten worden geponst. De flenzen kunnen haaks om of met een radius worden gerold, naderhand kan nog een rand worden teruggerold. Ook instroomranden van verschillende vormen en radia kunnen op deze manier gerold worden. Tijdens het vervormen is de mantel op een speciale opspanrichting gefixeerd, waardoor het zijn ronde vorm behoud. Daardoor kunnen de flenzen met de grootste


nauwkeurigheid gewalst worden. De ervaring leert dat de lasnaad door het walsen niet wordt beschadigd. Ook de positie en het aantal gaten worden met grote precisie op de juiste steekcirkel aangebracht. De machi- nes zijn computergestuurd waardoor de beweging van de walsrollen alsook de bewerking van de ponsunit steeds herhaald kunnen worden. Hierdoor wordt eenheid in producten verkregen. Vormen: mantels met enkele of dub- bele duse; mantels met enkele of dub- bele flens; mantels met duse + flens Voordelen: hier zijn de gereedschaps- kosten helemaal nihil; zowel in kleine als grote series goed mogelijk; goed- koper dan een flens of duse aan een mantel te lassen; in diverse materialen mogelijk zoals staal, rvs, aluminium en de mantels kunnen zowel mig/tig als plasma worden gelast. Doordat de flens of duse aan de mantel wordt getrokken, heb je op dat punt geen rondlasnaad, dat is beter voor hygiëne en luchtstroom. In dezelfde opspanning is het moge- lijk om de gaten in de flens of duse te ponsen middels de ponsunit. De afstand tussen de flenzen loopt vanaf 130 mm en de flenshoogte bedraagt 10 tot 70 mm. Het aantal gaten is 1-1000 stuks, en hun dia- meter is 7 tot 19 mm. De materiaal- dikte is bij staal 2-8 mm, bij rvs 1-6 mm en bij aluminium 3-12 mm.


Solids Processing Nr. 6 - december 2011


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62