search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In het februarinummer stond een speciale ledenreis naar Frankenland met de Jong Intra Vakanties. De reis was zo gewild dat er uiteindelijk vijf reisdata volgeboekt waren. De eerste reis zou op 25 mei zijn, maar de Jong Intra Vakanties heeft laten weten dat de reis vanwege corona is opgeschort. De leden die op deze reis mee zouden gaan, zijn inmiddels geïnformeerd. Zij kunnen kiezen om dezelfde reis onder dezelfde voorwaarden te verzetten naar 5 oktober 2020. Willen zij dit niet, dan kun- nen zij kiezen voor een corona-voucher t.w.v. het bedrag dat betaald is, waarmee zij een andere reis bij de Jong Intra Vakanties kunnen boeken. Op deze voucher is SGR-garantie van toepassing.


REIS FRANKENLAND EN CORONA


Kijk voor meer info op www.dejongintra.nl/informatie/veelgesteldevragen


IN DE DIGIBITE GEVEN WE ELK NUMMER EEN KORTE UITLEG OVER NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP DIGITAAL GEBIED


MEMORY LANE:


MAKKELIJKE TABLET Voor senioren die graag een tablet willen maar het gebruik daarvan als te lastig ervaren, is er het Memory Lane- zorg- beeldscherm waarmee iedereen contact kan hebben met familie, vrienden en kennissen, ook zonder enige technische kennis. Het scherm ziet eruit als een mooie digitale foto- lijst, maar het biedt talloze slimme functies. U kunt hem bijvoorbeeld gebruiken om te videobellen met familie. Of om oefeningen te doen om fit te blijven. De tablet fungeert ook als agenda: de familie kan meekijken en dingen toevoe- gen. De familie kan ook via de Memory Lane-app foto’s en digitale kaarten naar u sturen. KBO Castricum heeft dertig van deze tablets geregeld voor senioren, die ze in heel 2020 gratis mogen gebruiken. Meer info: mymemorylane.com


INFOLIJN INPUT AAN TWEEDE KAMER


In de Tweede Kamer staan de ontwik- kelingen rondom het coronavirus boven aan de agenda. Omdat de maatregelen van het kabinet gevolgen hebben voor iedereen, heeft de vaste Kamercommis- sie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer KBO-PCOB gevraagd om onze ervaringen met hen te delen. Wij konden ruim putten uit alle vragen, meldingen en ervaringen die we heb- ben binnengekregen via onze Ouderen- Infolijn. De belangrijkste signalen die wij ontvingen, hebben we voor de Kamer- commissie samengevat.


Het document is te vinden op onze website, onder Nieuws.


9


DIGI BITE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75