search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nabestaande Gerda Vinck blij met nieuwe donorwet: ‘Tranen toen de wet erdoor was’


Alweer 23 jaar geleden overleed heel plotseling Louis, de man van Gerda Vinck uit Sterksel in Noord-Brabant. Dat was een grote schok. De keer- zijde: vijf mensen werden geholpen met zijn organen en weefsels.


Sindsdien geeft Gerda door heel Nederland voorlichting over orgaan- donatie en donorregistratie. ‘Als ik de smoesjes hoor van sommi- gen. Ooit hoorde ik: “Als Ajax-suppor- ter wil ik niet dat mijn hart naar een Feyenoorder gaat.” Ik dacht: je bent niet wijzer.’


Op een nacht in 1997 werd Louis ’s nachts wakker met hoofdpijn en uitvalsverschijnselen. Uiteindelijk heeft Gerda hem nog gereanimeerd, waarna hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij ging aan de beademing. Die middag overleed Louis aan de gevolgen van een herseninfarct. ‘Direct kreeg ik de vraag of zijn organen en weefsels mochten worden afgestaan. Een erg moeilijke keuze op dat moment, want ik kon niet helder nadenken. Opeens herinnerde ik me dat Louis ooit had gezegd: “Als ik doodga, mogen ze alles van me hebben.” De keuze was daardoor niet moeilijk meer, want het was zijn eigen besluit.’


Zijn hart redde een leven Twee maanden later kreeg Gerda een brief van het Universitair Medisch


Centrum Groningen. Vijf mensen waren geholpen met de organen en het weefsel van haar man. ‘Het meest bijzon- dere was dat zijn hart ook is getransplanteerd. Doordat ik mijn man nog heb gereanimeerd, bleef een ander in leven.’ Gerda geeft voorlichting op scholen, bij EHBO-verenigin- gen en op beurzen. ‘In 2017 kreeg ik een brief van de Eerste Kamer. Of ik de vergadering over de Donorwet wilde bijwonen. De senatoren hadden voor- en tegen- standers uitgenodigd. Ik vertelde mijn verhaal en hield een pleidooi voor donatie. Toen de wet erdoor was, rolden de tranen over m’n wangen.’


Elke keuze verdient respect Ze heeft veel voldoening van haar vrijwilligerswerk als voorlichter. ‘Ik vind het vooral mooi om kinderen en jongeren bewust te maken van donorregistratie en van orgaandonatie. Ook op de Margriet Winterfair en de Libelle Zomerweek voer ik hele gesprekken. Er zijn veel vooroor- delen die mensen weerhouden om zich bewust te regis- treren. Ik vertel dan over mijn ervaring. Regelmatig lukt het om iemand op een ander spoor te brengen. Ik ken veel mensen die een transplantatie hebben gehad. In Neder- land staan velen op een wachtlijst. Er overlijden mensen van die lijst, omdat nabestaanden op dat droevige moment niet kunnen kiezen voor orgaandonatie. Veel nabestaan- den hebben achteraf spijt van die keuze. Een bewuste keu- ze bij registratie kan levens redden. Denk er dus goed over na en kies. Dan hoeven je nabestaanden die keuze niet te maken. En elke keuze verdient respect.’


LAAT VOOR 1 JULI WETEN


WAT U WILT! De overheid wil graag dat u uw keuze over orgaan- en weefsel voor 1 juli invult in het Donorregister. Dit kan via de website: www.donorregister.nl. U kunt ook een papieren donorformulier ophalen bij uw gemeente of bibliotheek, of laat het opsturen, bel daarvoor de Donorinformatielijn: 0900-821 21 66.


U hebt tot 1 juli 2020 de tijd om uw keuze in te vullen. Doet u dit niet, dan krijgt u vanaf 1 september twee keer een brief van de overheid om een keuze in te vullen. Vult u opnieuw niets in, dan komt bij uw naam te staan dat u geen bezwaar hebt tegen orgaan- en weefseldonatie. Dat betekent dat na uw dood uw or- ganen en weefsels naar een patiënt kunnen gaan. Als u nu al geregistreerd staat in het Donorregister hoeft u niets te doen. U kunt uw keuze altijd aanpassen.


75


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75